Skapa en undersökning efter händelsen och lägg till i en händelse

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
  

När du skapar en undersökning kan du göra följande:

 • Lägga till text, flervalsfrågor och frågor med ett svar

   

 • Lägga till bilder

   

 • Spara undersökningen som mall för senare användning

   

  Undersökningen som du lägger till visas på mötesdeltagarnas skärmar när händelsen avslutas.

   

  För att se resultaten från undersökningen kan du generera en Event Center-deltagarrapport, en rapport över deltagarhistorik eller en inspelningsrapport över händelsen från sidan Mina WebEx-rapporter.

   

       
1    Gå till avsnittet Beskrivning av och alternativ för händelse på sidan Schemalägg händelse eller Redigera schemalagd händelse.
2    Välj Skapa undersökning efter händelse eller Skapa ny undersökning.
3    Skriv ett ämne på undersökningen och en inledningstext.
4    Använd knapparna för att lägga till bilder och skapa undersökningsfrågor. Spara sedan undersökningen.
5    När du är nöjd med undersökningen väljer du OK – använd undersökning.
6    Välj något av följande under avsnittet Undersökning efter händelse på sidan Schemalägg händelse eller Redigera schemalagd händelse:
 • Visa undersökningen i ett popup-fönster: Anger att undersökningen ska visas i ett separat fönster

 • Visa undersökningen i webbläsarens huvudfönster (i stället för destinations-URL): Anger att undersökningen ska visas i huvudfönstret

   

  Om du väljer Visa undersökningen i webbläsarens huvudfönster (istället för destinations-URL) och också anger en destinations-URL som visas efter händelsen kommer destinationssidan inte att visas efter händelsen.

 


Attachments

  Outcomes