Sända och ta emot video

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Sända och ta emot video, översikt

Du kan sända video om din dator har en videokamera installerad. Andra mötesdeltagare ser dig eller det du riktar webbkameran mot. Mötesdeltagare behöver inte ha en webbkamera installerad på sina datorer för att visa video.

WebEx Meeting Center och Training Center har stöd för HD-video med en upplösning upp till 720 pixlar. Övriga WebEx-tjänster, t.ex. Event Center och Support Center, har stöd för högkvalitativ video med en upplösning på upp till 360 pixlar. Tekniken justerar automatiskt videon till högsta kvalitet för alla mötesdeltagare enligt deras datorprestanda och bandbredd.

Din administratör kan ställa in webbplatsövergripande videoalternativ. En mötesvärd kan ange videoalternativ i schemaläggaren samt i mötet. Om din webbplats eller ditt möte inte har stöd för HD-video eller högkvalitativ video används standardvideo.

Om du hanterar ett Meeting Center-möte som inkluderar TelePresence-system är följande funktioner inte tillgängliga: Omröstning, filöverföring och chatt med TelePresence-rumsdeltagare.

Lägsta systemkrav för videokonferenser

 

Om du vill sända eller ta emot video med en upplösning på 360 pixlar måste ditt system uppfylla följande minimikrav:

   
          
 

Åtgärd

  
 

Det här behöver du

  
 

Sända

  
 
 •  

  En webbkamera som kan återge högkvalitativ video. WebEx har stöd för de flesta webbkameror av denna typ

    

 •  

  En dator med minst 1 GB RAM och dubbelkärnig processor

    

 •  

  En snabb nätverksanslutning

    

  
 

Ta emot

  
 
 •  

  En dator med minst 1 GB RAM och dubbelkärnig processor

    

 •  

  En snabb nätverksanslutning

    

  
  

Om du vill sända eller ta emot video med en upplösning på 720 pixlar måste ditt system uppfylla följande minimikrav:

   
          
 

Åtgärd

  
 

Det här behöver du

  
 

Sända

  
 
 •  

  En webbkamera som kan återge HD-video. WebEx har stöd för de flesta webbkameror av denna typ

    

 •  

  En dator med minst 2 GB RAM och en fyrkärning processor

    

 •  

  En snabb nätverksanslutning

    

  
 

Ta emot

  
 
 •  

  En dator med minst 2 GB RAM och dubbelkärnig processor

    

 •  

  En snabb nätverksanslutning

    

  
  

Snabbåtgärder: Videokonferenser

                         

Om du vill ...

Göra följande ...

Starta eller sluta sända video

Välj videoikonen bredvid ditt namn.

Ikonen blir grön när du sänder video.

Visa alla mötesdeltagare som sänder video

Välj mötesdeltagarens ikon i det övre högra hörnet av videoskärmen

Återgå till mötesfönstret

Välj Avsluta helskärmsläge i det övre högra hörnet av skärmen

Se den aktiva talaren (eller den specifika mötesdeltagaren som värden väljer att fokusera på) i helskärmsläge

Välj ikonen Expandera i det övre högra hörnet på den aktiva talarens skärmbild.

I helskärmsläge kan du fortsätta att sända eller ta emot högupplöst video (gäller endast Meeting Center och Training Center).

Återgå till vyn där du ser alla som sänder video

Välj ikonen Minimera längst upp till höger på skärmen.

Ställa in webbkameraalternativ som kontrast, skärpa och ljusstyrka

Observera       Alternativen kan variera beroende på din webbkamera.

Windows: Välj alternativikonen i det övre högra hörnet på panelen Mötesdeltagare.

Mac: Välj alternativikonen längst ner till höger på panelen Mötesdeltagare.

Aktivera eller inaktivera automatisk sändning av video i alla möten

Inaktivera video-popup för kommande möten

Välj alternativikonen i det övre högra hörnet på panelen Mötesdeltagare.

Hantera videovisning under delning

 

När du delar information eller någon annan delar information med dig visas en flytande panel med mötesdeltagarens video och din egen video till höger på skärmen.

   
                         
 

För att

  
 

Gör så här

  
 

Minimera din egen videobild vid delning

  
 

Välj ikonen i den övre högra delen av din egen videobildsvy.

  
 

Återställa din egen videobild vid delning

  
 

Välj ikonen i den nedre högra delen av den flytande panelen.

  
 

Stoppa eller visa egen videobild

  
 

Välj videoikonen i mitten av din egna videobild.

  
 

Minimera videobilden under delning

  
 

Välj nedåtpilen i det övre vänstra hörnet av din egen videobild.

  
 

Ändra storleken på videobilden

  
 

Välj det nedre högra hörnet och dra i kanten.

  
 

Flytta videobilden

  
 

Välj och dra bilden till en annan plats på din skärm.

  
 

Växla till vyn alla

  
 

Välj mötesdeltagarens ikon i det övre högra hörnet av skärmen.

  
  

Lås fokus på en mötesdeltagare

Om du är värd kan du välja vems video du vill att alla ska se.

    
1    Välj namnet på mötesdeltagaren som visas i videoskärmen.
2    Välj vem du vill att mötesdeltagarna ska se.
 • Om du vill att bilden ska fokusera på personen som för närvarande talar ska du välja Den aktiva talaren. Videon växlar löpande och visar den som talar högst.
 • Om du vill att bilden ska fokusera på en specifik mötesdeltagare väljer du En specifik mötesdeltagare och väljer sedan mötesdeltagarens namn. Alla mötesdeltagare ser då den personen, oavsett vem som talar.
3    Välj OK.
 

Attachments

  Outcomes