Administrere meningsmålinger (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Oct 21, 2016
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Tildel rollen som meningsmålingskoordinator


Som vært er du som standard meningsmålingskoordinator ved starten af en begivenhed. Du kan dog tildele rollen som meningsmålingskoordinator til en paneldeltager.


Trin 1   På panelet Deltagere vælger du navnet på den paneldeltager, som du ønsker at udpege som meningsmålingskoordinator.
Trin 2   På menuen Deltager menu vælger du Skift rolle til > Meningsmålingskoordinator.

Meningsmålingsfunktionerne bliver tilgængelige på den udpegede paneldeltagers Meningsmåling-panel.


Opret et spørgeskemaoverblik

For at foretage en meningsmåling skal du først oprette et meningsmålingsspørgeskema. Du kan oprette meningsmålingsspørgeskemaer vha. af én af disse metoder:

 • WebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskema: Med denne fritstående version af WebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskemaer kan du oprette meningsmålingsspørgeskemaer uden for en begivenhed, gemme dem og åbne dem under en begivenhed.

  For at downloade redigeringsprogrammet, gå til siden Downloads ved at vælge Support > Downloads på den venstre navigationsbjælke.

 • Meningsmålingspanel i en begivenhed: For at spare tid i en begivenhed kan du starte begivenheden tidligere end planlagt, oprette spørgeskemaer på meningsmålingspanelet, gemme dem og så åbne dem under selve begivenheden.

Opret et spørgeskema (Windows)


     
Trin 1   Åbn WebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskemaer eller meningsmålingspanelet i en begivenhed.

Du kan starte WebEx redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskemaer ved at gå til    Start   Programmer > WebEx  på din desktop.

Trin 2   Vælg én af disse spørgsmålstyper i sektionen Spørgsmål:
 • For at oprette et spørgsmål med flere svarmuligheder vælger du   Flere valgmuligheder  Flere svarmuligheder  .

 • For at oprette et spørgsmål med en enkelt svarmulighed vælger du    Flere valgmuligheder   Enkelt svarmulighed .

 • For at oprette et tekstspørgsmål vælg Kort svar.

Trin 3   Vælg Ny, og indtast et spørgsmål.
Trin 4   I Svar-sektionen, vælg Tilføj, og indtast et svar. Hvis du vil skrive et andet svar, skal du vælge Tilføj.  Spørgsmål og svar vises i området Poll spørgsmål.
Trin 5   Gentag trin 2 til 4 for at tilføje flere spørgsmål.

Opret et spørgeskema (Mac)


      
Trin 1   Åbn Meningsmålingspanelet i begivenheden.
Trin 2   Vælg ikonet Tilføj et spørgsmål, og indtast så spørgsmålet.
Trin 3   Vælg ikonet Tilføj en svarmulighed, og indtast så svaret.
Trin 4   For at tilføje flere svarmuligheder gentages trin 3.
Trin 5   For at tilføje flere spørgsmål, gentag trin 2.
Trin 6   For at ændre spørgsmålstypen, vælger du teksten Klik her for at ændre spørgsmålstypen, der vises under det specifikke spørgsmål, og gør ét af følgende:
 • For at oprette et spørgsmål med flere svarmuligheder vælger du Flere svarmuligheder.

 • For at oprette et spørgsmål med en enkelt svarmulighed vælger du Enkelt svarmulighed.

 • For at oprette et spørgsmål, der kræver et skriftligt svar, vælg Kort svarmulighed.


Rediger et spørgeskema


     
Trin 1   For at ændre typen af spørgsmål:
 • Vælg spørgsmålet, og vælg så den nye spørgsmålstype i Spørgsmål-sektionen.

 • Vælg Skift type.

Trin 2   For at redigere ethvert spørgsmål eller svar som du har indtastet:
 • Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Rediger.

 • Foretag dine ændringer.

Trin 3   For at slette et spørgsmål eller en svarmulighed:
 • Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Slet.

Trin 4   For at omarrangere spørgsmål eller svarmuligheder:
 • Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Flyt op eller Flyt ned.

Trin 5   For at slette et helt spørgeskema, vælg Slet alle.

Hvis du ikke har gemt spørgeskemaet, vises en meddelelsesboks, som spørger, om du vil gemme det eller ej.


Vis en timer under en meningsmåling

Du kan angive, at en timer vises for deltagere og dig selv, når en meningsmåling er i gang.


   
Trin 1   Åbn dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger.
 • Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit Meningsmåling-panel.

 • Hvis du bruger Mac, vælger du ikonet for valgmuligheder i den nederste højre del af Meningsmåling-panelet.

Trin 2   I dialogboksen, der vises, vælg Display, og skriv derefter tidsrummet for alarmen: boks.
Trin 3   Klik på OK.

Angiv valgmuligheder for meningsmålingsresultater

Meningsmålingsresultater kan indeholde antallet af svar for hver svarmulighed og procentdelen af deltagere, som vælger hver svarmulighed. Når du forbereder et meningsmålingsspørgeskema, kan du vælge at basere procentdelen for hver svarmulighed på én af de følgende:

 • Det samlede antal mødedeltagere i begivenheden, inklusive dem, der ikke svarer på meningsmålingen

 • Det samlede antal mødedeltagere, som har indsendt mindst ét svar på meningsmålingen


   
Trin 1   Åbn dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger.
 • Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit Meningsmåling-panel.

 • Hvis du bruger Mac, vælger du ikonet for valgmuligheder i den nederste højre del af Meningsmåling-panelet.

Trin 2   Vælg en eller begge disse valgmuligheder:
 • Inkluder manglende svar: Angiv, at meningsmålingsresultaterne vil omfatte "ikke-svarende," dvs. mødedeltagere, som ikke svarer på nogen af svarmulighederne i meningsmålingen.

 • Vis antal svar: Angiver, at meningsmålingsresultaterne for hvert svar vil vise antallet af svarpersoner ud af det samlede antal mødedeltagere i meningsmålingen.

  Det samlede antal mødedeltagere i meningsmålingen kan være alle mødedeltagere i begivenheden eller kun dem, der svarer på meningsmålingen, afhængigt af om du vælger Inkluder manglende svar i dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger. Hvis du ikke vælger Inkluder manglende svar, vil procentdelen for hver svarmulighed i dine meningsmålingsresultater kun blive baseret på dem, som svarer på meningsmålingen.

Trin 3   Klik på OK.

Åbn en meningsmåling

Når du er færdig med at forberede et meningsmålingsspørgeskema, kan du åbne meningsmålingen.

Før du begynder

Hvis du forberedte dit spørgeskema i forvejen og gemte det, skal du først vise det på Meningsmåling-panelet.


   
Trin 1   Vis dit meningsmålingsspørgeskema på Meningsmåling-panelet, hvis du ikke har gjort det.
Trin 2   Vælg Åbn meningsmåling.

Spørgeskemaet vises på deltagernes Meningsmåling-paneler. Deltagere kan nu besvare meningsmålingen.

Når deltagere besvarer spørgsmålene, kan du se meningsmålingens status på dit Meningsmåling-panel.

Trin 3   Vælg Luk meningsmåling, når tiden er gået.

Hvis du angiver en timer, og tiden for meningsmålingen udløber, lukkes meningsmålingen automatisk.

Deltagere kan ikke længere besvare spørgsmål.

Når du lukker en meningsmåling, kan du vise meningsmålingens resultater og valgfrit dele dem med deltagerne.


Del meningsmålingsresultater med deltagere

Efter du har lukket en meningsmåling, kan du dele meningsmålingsresultaterne med deltagerne.

De meningsmålingsresultater, du kan dele under en begivenhed, er anonyme. Event Center tilmelder dog svar fra hver deltager ud over grupperesultaterne, og du kan gemme disse individ- og grupperesultater.


Trin 1   I afsnittet Del med mødedeltagere på dit panel til Meningsmåling marker Resultater af meningsmålinger.
Trin 2   Vælg Anvend.

Resultaterne af meningsmålingen vises i deltagernes Meningsmåling-paneler, ligesom de vises på dit Meningsmåling-panel.

Kolonnen Resultater viser procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed. Kolonnen Søjlediagram viser en grafisk fremstilling af hver procentdel i kolonnen Resultater.


Gem et meningsmålingsspørgeskema i en begivenhed

Efter du har oprettet et meningsmålingsspørgeskema i en begivenhed, kan du gemme det som en .atp-fil. Du kan åbne filen for at bruge den i enhver begivenhed.


    
Trin 1   Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsspørgsmål.
Trin 2   Vælg en placering at gemme filen til.
Trin 3   Indtast et filnavn.
Trin 4   Vælg Gem.

Begivenhedsadministrator gemmer meningsmålingsspørgeskemaet til en fil på den placering, du angav. Filnavne på meningsmålingsspørgeskemaer har forlængelsen .atp.


Gem resultater af en meningsmåling

Efter at have lukket en meningsmåling kan du gemme svarene på en af følgende måder:

 • Tekstfil med grupperesultat: Gemmer procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed i en .txt-fil

 • Tekstfil med resultater for individuelle mødedeltagere: Gemmer svarene fra hver mødedeltager, ud over grupperesultaterne, i en .txt-fil

 • CSV grupperesultat: Gemmer procentdelen af mødedeltagere, som valgte hver svarmulighed i en .csv-fil

 • CSV individuelle mødedeltageres resultater: Gemmer svarene fra hver mødedeltager, ud over grupperesultater, i en .csv-fil


      
Trin 1   Luk meningsmålingen, hvis du ikke har gjort det.
Trin 2   Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsresultater.

For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger i en enkelt fil vælg Gem > Alle meningsmålingsresultater.

Trin 3   Vælg en placering at gemme filen til.
Trin 4   På rullegardinmenuen Filnavn indtast navnet på filen.
Trin 5   På rullegardinmenuen Gem som type vælg det format, som du vil gemme resultaterne i.
Trin 6   Vælg Gem.

Du kan nu vise meningsmålingsresultater ved at åbne filen.

Tip      

Event Center gemmer automatisk meningsmålingsspørgeskemaer og gruppe- og individuelle resultater hver andet minut til standardmappen C:\Dokumenter og indstillinger\\Mine dokumenter\WebEx på din computer. Hvis mappen ikke eksisterer og ikke kan blive oprettet, når begivenheden starter, er den alternative mappe C:\Mit WebEx-dokumenter. Hvis du mister dine meningsmålingsspørgsmål eller resultater, kan du gendanne dem i den valgte mappe eller kontakte WebEx teknisk support for flere oplysninger.


Åbn en fil med et meningsmålingsspørgeskema

Hvis du gemte en fil med et meningsmålingsspørgeskema, kan du vise spørgeskemaet på dit meningsmålingspanel ved at åbne filen.

Du kan kun åbne en fil med et meningsmålingsspørgeskema under en begivenhed.


   
Trin 1   Vælg    Fil   Åbn meningsmåling .
Trin 2   Vælg den fil med et meningsmålingsspørgeskema, som du ønsker at åbne.

En fil med et meningsmålingsspørgeskema har filtypenavnet .atp.

Trin 3   Vælg Åbn.

Meningsmålingsspørgeskemaet vises på dit meningsmålingspanel. Du kan nu åbne meningsmålingen for deltagerne.


Tag en oversigtsopgave-meningsmåling

                                       

Opgave

Handling

Ændr typen af spørgsmål:

Vælg spørgsmålet, og vælg så den nye spørgsmålstype i Spørgsmål-sektionen og dernæst vælge Ændre type.

Rediger et spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Rediger, og foretag dernæst ændringer.

Slet et spørgsmål eller en svarmulighed

Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Slet.

Omarranger spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Flyt op eller Flyt ned.

Slet et helt spørgeskema

Vælg Slet alle.

Vis en timer under meningsmåling

 1. Åbn dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger ved at gøre et af følgende:

  • Windows: Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit meningsmålingspanel.

  • Mac: Vælg ikonet Valgmuligheder i nederste højre del af meningsmålingspanelet.

 2. Vælg Vis, og indtast derefter tidslængden i feltet Alarm: Marker, og vælg så OK.

Åbn en meningsmåling

 1. Med dit meningsmålingsspørgeskema vist på Meningsmåling-panelet, vælg Åbn meningsmåling.

 2. Vælg Luk meningsmåling, når tiden er gået. Ellers, hvis du har angivet et tidspunkt, lukker meningsmålingen automatisk.

Dele meningsmålingsresultater med deltagerne

I sektionen Del med deltagere, vælg én eller begge Meningsmålingsresultater og Individuelle resultater og dernæst Anvend.

Gem et meningsmålingsspørgeskema under begivenheden.

Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsspørgsmål, og følg angivelserne.

Gem resultater af en meningsmåling

Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsresultater, og følg angivelserne.

For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger i en enkelt fil, vælg Gem > Alle meningsmålingsresultater, og følg angivelserne.

Åbn en fil med et meningsmålingsspørgeskema for at vise spørgeskemaet på dit meningsmålingspanel

Vælg Fil > Gem > Åbn meningsmålingsspørgsmål, og følg angivelserne.

Angiv valgmuligheder for meningsmålingsresultater

 1. Vælg Valgmuligheder i bunden af dit Meningsmåling-panel.

 2. Vælg en eller begge til at inkludere i meningsmålingsresultater:

  • Inkluder manglende svar for at inkludere ikke-svarende.

  • Vis antal svar, for at vise antal svarpersoner ud af det totale antal mødedeltagere. For kun at inkludere svarepersoner, markér ikke Inkluder manglende svar.

 


Attachments

  Outcomes