Hantera inspelade händelser

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Visa inspelade händelser – översikt

 

Om en händelsevärd publicerar en inspelad händelse på din Event Center-webbplats kan du titta på inspelningen. En värd kan kräva att du gör något eller båda av följande för att kunna titta på en inspelad händelse:

  
 •  

  Registrera dig för att visa en inspelad händelse. I så fall måste du uppge namn, e-postadress och annan information som värden efterfrågar.

    

 •  

  Ange ett lösenord. I detta fall måste du erhålla lösenordet från värden.

    

  För att titta på en inspelad händelse måste du använda WebEx-spelaren. Din Event Center-webbplats hämtar automatiskt WebEx-spelaren till din dator första gången du ska titta på en inspelad händelse.

    

  Om du har ett användarkonto kan du även hämta WebEx-spelaren från sidan Support på din Event Center-webbplats.

    

  

Spela upp eller hämta en inspelad händelse

 

Du kan direktuppspela eller hämta en inspelningsfil, beroende på vilket alternativ som värden anger.

  

När du spelar upp en inspelning för första gången hämtar din WebEx-webbplats automatiskt WebEx-spelaren till din dator.

  
       
1    Om värden kräver att du har ett användarkonto för att titta på en inspelning loggar du in på din WebEx-webbplats.
2    Välj Delta i en händelse > Mötesinspelningar I navigeringsraden till vänster.
3    Gör något av följande, om det är tillämpligt:
 •  

  Välj Uppspelning för inspelningen du vill spela upp.

    
 •  

  Välj Hämta för inspelningen du vill hämta.

    
4    Om du behöver ett lösenord för att kunna spela upp eller hämta en inspelning anger du lösenordet som värden gav dig.
5    Klicka på Uppspelning eller Hämta.
6    Om registrering krävs anger du den information som krävs i formuläret som visas och väljer sedan Skicka.

Publicera en inspelad händelse – översikt

 

Om du spelar in en händelse med WebEx-inspelaren kan du publicera inspelningen på sidan Mötesinspelningar på din Event-servicewebbplats på något av följande sätt:

  
 •  

  Om inspelningen har gjorts i den integrerade eller fristående WebEx-inspelaren överför du inspelningsfilen med tillägget .wrf från din dator till sidan Mina mötesinspelningar och publicerar den från den sidan.

    

 •  

  Om händelsen spelades in på servern överför WebEx-servern inspelningsfilen till sidan Mina händelseinspelningar automatiskt. Från denna sida kan du hantera och publicera inspelningen.

    

 •  

  Ange den webbadress eller URL där inspelningen finns på en offentligt tillgänglig webbserver, till exempel organisationens webbplats. Om du vill använda detta alternativ kan du be din organisations webbmaster att lagra inspelningen på servern och ge dig inspelningens URL.

    

 •  

  Skicka ett e-postmeddelande för att dela en händelseinspelning.

    

 •  

  Skicka ett e-postmeddelande till leverantörer för att dela en inspelning av en händelse.

    

  

Innan du publicerar en inspelad händelse kan du:

  
 •  

  Ange att användare ska ge registreringsinformation innan de visar inspelningen samt anpassa registreringsformuläret.

    

 •  

  Ange information om inspelningen, exempelvis en beskrivning av inspelningen och presentatören, varaktighet o.s.v.

    

 •  

  Ange lösenordet för att visa inspelningen.

    

  

När du har publicerat en inspelning kan du när som helst redigera informationen.

  

Mer information om hur du använder olika typer av WebEx-inspelare och WebEx-spelare finns i användarguiden till WebEx-inspelare och -spelare på supportsidan på din Event Center-webbplats.

  

Överföra en inspelningsfil

 

Om du har gjort mötesinspelningen i den integrerade eller fristående WebEx-inspelaren kan du överföra inspelningsfilen med tillägget .wrf från din dator till sidan Mina mötesinspelningar och publicera inspelningen från den sidan.

  

Om du spelade in en händelse på servern överför WebEx-servern inspelningsfilen automatiskt (i formatet .arf) till sidan Mina händelseinspelningar när du stänger av inspelaren. Du behöver inte överföra den själv.

  

 

  
      
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.
3    Välj Lägg till inspelning.
4    Ange information och alternativ på sidan Lägg till händelseinspelning.
5    Välj Spara.

Publicera en inspelad händelse

 

Alla mötesinspelningar är ”Ej listade” som standard: De visas endast på sidan Mina händelseinspelningar. Du måste logga in på din Event Center-webbplats för att visa och hantera inspelningarna.

  

För att publicera en inspelning och göra den tillgänglig för alla besökare på din webbplats måste du ändra så att inspelningen är listad: Inspelningen visas på sidan Händelseinspelningar som alla besökare på webbplatsen har tillgång till.

  

När en inspelning har lagts till på sidan Mina händelseinspelningar genererar händelsetjänsten URL-adresser för direktuppspelning och hämtning av inspelningen på sidan Inspelningsinformation. Du kan kopiera och klistra in URL-adresserna i ett e-postmeddelande som du sedan kan skicka till händelsens deltagare.

  

Om du kräver att ett lösenord anges för att spela upp eller hämta en inspelning ska du se till att detta lösenord delges de avsedda tittarna, exempelvis via ett e-postmeddelande.

  
          
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Klicka på Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.
3    Överför inspelningen om du inte redan gjort detta.
4    Klicka på Mer-ikonen intill den inspelning som du vill redigera:
5    Klicka på Ändra i menyn.   

Sidan Redigera mötesinspelning visas.

  
6    I den nedrullningsbara listan Typ väljer du Listad.
7    Välj Spara.   

Inspelningen visas på sidan Händelseinspelningar. Du kan verifiera den genom att välja Delta i en händelse (vänster navigeringsrad) > Lista över händelser > Visa händelseinspelningar.

  
8    (Valfritt) Skicka ett e-postmeddelande för att dela en mötesinspelning.
9    (Valfritt) Skicka ett e-postmeddelande till leverantörer för att dela en mötesinspelning och spåra visning.

Ta bort en publicerad inspelning

 

Du kan när som helst ta bort en publicerad inspelning.

  
      
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.
3    Välj Mer för att visa fler alternativ.
4    Välj Ta bort i menyn.
5    Välj OK för att bekräfta.   

När du har tagit bort en inspelning från sidan Mina mötesinspelningar tas den även bort från sidan Mötesinspelningar.

  

Redigera information om en inspelad händelse

 

Du kan när som helst redigera information om en händelseinspelning. Om du redan har publicerat en inspelning kommer ändringar som du gör av inspelningsinformationen att visas på sidan Händelseinspelningar, vilken alla besökare på din Event Center-webbplats har tillgång till.

  
      
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.
3    Klicka på Mer-ikonen för den inspelning som du vill redigera.
4    Klicka på Ändra i menyn.   

Sidan Redigera mötesinspelning visas.

  
5    Gör dina ändringar och välj Spara.

Skicka e-post för att dela en inspelning

       
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.
3    Öppna fönstret Dela mina inspelningar:
 •  

  Välj e-postikonen till den inspelning som du vill dela med andra.

    
 •  

  Välj det länkade namnet på inspelningen som du vill dela. Välj Skicka e-post på sidan Inspelningsinformation.

    
4    Välj mottagare av ditt e-postmeddelande:
 •  

  För att välja kontakter från din kontaktlista väljer du Välj mottagare.

    
 •  

  Ange e-postadresser i listan Skicka till, avgränsade med kommatecken.

    
5    (Valfritt) Skriv ett meddelande i rutan Ditt meddelande.
6    Välj Skicka.   

Ditt e-postmeddelande skickas till angivna mottagare och innehåller information om inspelningen samt en länk för att spela upp den.

  

Skicka e-post till leverantörer och spåra inspelningsvisning

 

Du kan skicka ett e-postmeddelande till upp till tre leverantörer och använda käll-ID för att spåra från vilka källor deltagarna tittar på inspelningen.

  
     
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Mina mötesinspelningar i navigeringsraden till vänster.
3    Öppna fönstret Skicka inspelning till leverantör:
 •  

  På sidan Mina mötesinspelningar väljer du Mer bredvid den inspelning som du vill dela för att visa fler alternativ.

    

  I menyn Mer väljer du Skicka till leverantör.

    
 •  

  Klicka på namnet på inspelningen som du vill dela. På sidan Inspelningsinformation väljer du Skicka till leverantör.

    
4    Välj upp till tre leverantörer att skicka e-posten till och välj sedan Skicka.   

Ditt e-postmeddelande skickas till angivna leverantörer och innehåller information om inspelningen samt en länk för att spela upp den.

  
 

Attachments

  Outcomes