Dela en fjärrdator i Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Om att dela en fjärrdator

 

En presentatör kan använda fjärrdatordelning för att visa en fjärrdator för alla deltagare i händelsen. Beroende på hur fjärrdatorn är konfigurerad kan presentatören visa hela skrivbordet eller specifika program. Fjärrdatordelning är användbart om du vill visa mötesdeltagarna ett program eller en fil som bara finns på en fjärrdator.

  

Mötesdeltagarna kan visa fjärrdatorn, inklusive presentatörens alla musrörelser, i ett delningsfönster på sina skärmar.

  

Som presentatör kan du dela en fjärrdator under en händelse om:

  
 •  

  du har installerat Access Anywhere-agenten på fjärrdatorn

    

 •  

  Du loggade in på Event Center-webbplatsen innan du deltog i händelsen om du inte är den ursprungliga värden för händelsen

    

  

Observera


 
 •  

  Om du inte är den ursprungliga värden för händelsen ska du logga in på din Event Center-webbplats innan du deltar i en händelse under vilken du vill dela en fjärrdator. Om du redan deltar i en händelse, men inte har loggat in på din webbplats, måste du lämna händelsen, logga in på din webbplats och sedan delta i händelsen på nytt.

    

 •  

  Om en lösenordsskyddad skärmsläckare används på fjärrdatorn stängs den automatiskt via händelsetjänsten när du anger din åtkomstkod eller passerkod.

    

 •  

  Om Windows 2000 körs på fjärrdatorn och du måste logga in på datorn ska du skicka kommandot Ctrl+Alt+Del till datorn.

    

 •  

  Om du konfigurerar fjärrdatorn så att du har åtkomst till flera program kan du dela fler program samtidigt.

    

  
  

Starta fjärrdatordelning

 

Om du redan har konfigurerat en dator för Access Anywhere kan du dela datorn under en händelse.

  
      
1    Välj Dela > Fjärrdator.   

Dialogrutan Access Anywhere visas.

  
2    Under Fjärrdatorer väljer du den dator som du vill dela.
3    Under Program väljer du det program som du vill dela.   

Om du konfigurerar fjärrdatorn så att du har åtkomst till hela dess skrivbord visas alternativet Innehåll under Program.

  
4    Välj Anslut.   

Beroende på den autentiseringsmetod du väljer när du ställer in datorn för Access Anywhere genomför du någon av dessa åtgärder:

  
 •  

  Om du väljer autentisering med åtkomstkod fyller du i åtkomstkoden som du angav när du konfigurerade fjärrdatorn.

    

 •  

  Om du väljer telefonautentisering får du ett telefonsamtal till det nummer du angav när du konfigurerade fjärrdatorn.

    

  
5    Slutför din autentisering.
 •  

  Om du väljer autentisering med åtkomstkod anger du din åtkomstkoden i rutan och väljer sedan OK.

    
 •  

  Om du väljer telefonautentisering följer du röstinstruktionerna.

    

Dela ytterligare program på en delad fjärrdator

 

När du delar en fjärrdator som du har konfigurerat så att du endast har tillgång till vissa program och inte till hela skrivbordet, kan du dela ytterligare program på fjärrdatorn. Mötesdeltagarna kan visa alla delade program samtidigt.

  
    
1    Välj nedåtpilen på händelsekontrollpanelen (den sista knappen på händelsekontrollpanelen). Därefter väljer du Dela fjärrprogram.
2    Ange det program som du vill dela i rutan Välj program.   

När du har valt ett annat program att dela förblir alla tidigare valda program öppna.

  
3    Välj OK.

Stoppa fjärrdatordelning

 

Du kan när som helst under händelsens gång avbryta fjärrdatordelning. När du slutar dela en fjärrdator bryter Access Anywhere-servern anslutningen mellan den lokala datorn och fjärrdatorn. Fjärrdatorn är fortfarande inloggad på Access Anywhere-servern, så du kan när som helst nå den.

  
   
1    För att säkerställa din sekretess och säkerheten kring din fjärrdator ska du göra något av följande:
 •  

  Stäng alla program som du startade under delningssessionen.

    
 •  

  Skriv ett lösenord till skärmsläckaren och konfigurera så att skärmsläckaren aktiveras efter en kort tids inaktivitet, exempelvis en minut.

    
 •  

  Stäng av datorn om du inte tänker fjärrstyra den igen.

    
2    I händelsekontrollpanelen väljer du Sluta dela.   

Delningen stoppas och du återgår till händelsehanteraren.

  

Hantera en delad fjärrdator

 

När du delar en fjärrdator under en händelse kan du hantera fjärrdatorn genom att ställa in alternativ och skicka kommandon.

  

Alla ändringar du gör för alternativ påverkar fjärrdatorn under den aktuella delningssessionen. Ändringarna påverkar inte de standardalternativ som du ställer in för fjärrdatorn i Access Anywhere-agenten.

   
                      
 

För att

  
 

Gör så här

  
 

Minska skärmupplösningen på en fjärrdator

  
 

Välj nedåtpilen på händelsekontrollpanelen och därefter Minska skärmupplösningen så att den matchar denna dator.

  
 

Inaktivera eller aktivera en fjärrdators tangentbord och mus

  
 

Välj nedåtpilen på händelsekontrollpanelen och därefter Inaktivera tangentbord och mus.

  
 

Justera visningsstorleken av en delad fjärrdator

  
 

I händelsekontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa.

  

Välj ett visningsalternativ i menyn.

  
 

Dölja eller visa innehållet på en fjärrdators skärm

  
 

Välj nedåtpilen på händelsekontrollpanelen och därefter Töm skärmen.

  
 

Skicka kommandot Ctrl+Alt+Del för att logga in, logga ut eller låsa och låsa upp fjärrdatorn

  
 

Välj nedåtpilen på händelsekontrollpanelen och sedan Skicka Ctrl+Alt+Del.

  
 

Välja ett annat program att dela på en fjärrdator

  
 

Välj nedåtpilen på händelsekontrollpanelen och sedan Dela fjärrprogram.

  

I listan över tillgängliga program väljer du programmet som du vill dela.

  
  
 

Attachments

  Outcomes