Opgenomen gebeurtenissen beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Opgenomen gebeurtenissen weergeven

 

Als een gebeurtenishost een opgenomen gebeurtenis op uw Event Center-website publiceert, kunt u de opname bekijken. Een host kan vereisen dat u één of beide van de volgende handelingen uitvoert om een opgenomen gebeurtenis te kunnen bekijken:

  
 •  

  Registreren om een opgenomen gebeurtenis te bekijken. In dat geval moet u uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die de host vereist, invoeren.

    

 •  

  Een wachtwoord invoeren. In dat geval moet u van de host het wachtwoord krijgen.

    

  Om een opgenomen gebeurtenis te bekijken moet u de WebEx-speler gebruiken. Uw Event Center-website downloadt automatisch de WebEx-speler op uw computer als u de eerste keer een opgenomen gebeurtenis bekijkt.

    

  Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u de WebEx-speler ook downloaden via de Ondersteuningspagina op uw Event Center-website.

    

  

Een opgenomen gebeurtenis afspelen of downloaden

 

U kunt een opnamebestand streamen of downloaden, afhankelijk van de optie die de host specificeert.

  

Als u een opname voor het eerst afspeelt, wordt de WebEx-speler automatisch van de WebEx-site gedownload op uw computer.

  
       
1    Als de host vereist dat u een gebruikersaccount moet hebben om een opname weer te geven, meldt u zich aan bij de WebEx-site.
2    Selecteer op de linkernavigatiebalk Deelnemen aan een gebeurtenis > Gebeurtenisopnamen.
3    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Selecteer Afspelen voor de opname die u wilt afspelen.

    
 •  

  Selecteer Downloaden voor de opname u wilt downloaden.

    
4    Als voor het afspelen of downloaden van de opname een wachtwoord nodig is, voert u het wachtwoord in dat de host u heeft gegeven.
5    Selecteer Afspelen of Downloaden.
6    Als voor het weergeven van de opname een registratie nodig is, voert u de benodigde gegevens in op het formulier dat wordt weergegeven en klikt u vervolgens op Verzenden.

Overzicht van Een opgenomen gebeurtenis publiceren

 

Als u met behulp van WebEx-recorder een gebeurtenis opneemt, kunt u op één van de volgende manieren de opname publiceren en beschikbaar maken op de pagina met gebeurtenisopnamen van uw gebeurtenisservicesite:

  
 •  

  Als de opname is gemaakt met de geïntegreerde of zelfstandige WebEx-recorder, uploadt u het opnamebestand, met een .wrf-extensie, van uw lokale computer naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen en publiceert u het vanaf die pagina.

    

 •  

  Als de gebeurtenis is opgenomen op de server, uploadt de WebEx-server het opnamebestand automatisch naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen. U kunt de opname vanaf die pagina beheren en publiceren.

    

 •  

  Geef het internetadres of de URL op van een algemeen toegankelijke webserver waarop de opname staat, zoals de website van uw organisatie. U kunt deze optie gebruiken door de webmaster van uw organisatie te vragen om de opname op de server op te slaan en u de URL voor de opname te geven.

    

 •  

  Stuur een e-mail om de gebeurtenisopname te delen.

    

 •  

  Stuur een e-mail naar leveranciers om een gebeurtenisopname te delen.

    

  

Voordat u een opgenomen gebeurtenis publiceert kunt u:

  
 •  

  Specificeren dat gebruikers registratiegegevens invoeren voordat ze de opname bekijken en het registratieformulier aanpassen.

    

 •  

  Informatie geven over de opname, zoals een beschrijving van de opname en de presentator, de duur, enzovoort.

    

 •  

  Een toegangswachtwoord voor het bekijken van de opname instellen.

    

  

Na het publiceren van een opname kunt u de informatie erover op elk moment bewerken.

  

Raadpleeg de Gebruikershandleiding WebEx-recorder en -speler van uw Event Center-website voor meer informatie over het gebruik van de verschillende typen WebEx-recorders en -spelers.

  

Een opnamebestand uploaden

 

Als een opname is gemaakt met behulp van de geïntegreerde of zelfstandige WebEx-recorder, kunt u het opnamebestand, met een .wrf-extensie, uploaden van uw lokale computer naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen en publiceert u het vanaf die pagina.

  

Als u een gebeurtenis op de server hebt opgenomen, uploadt de WebEx-server het opnamebestand, met een .arf-extensie, automatisch naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen nadat u de recorder hebt gestopt. U hoeft het bestand niet zelf te uploaden.

  

 

  
      
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.
3    Selecteer Opname toevoegen.
4    Voer op de pagina Gebeurtenisopname toevoegen informatie in en specificeer opties.
5    Selecteer Opslaan.

Een opgenomen gebeurtenis publiceren

 

Alle gebeurtenisopnamen zijn standaard 'Niet in lijst': deze worden alleen op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen weergegeven. U moet u aanmelden bij uw Event Center-website om de opnamen te bekijken en te beheren.

  

Als u een opname wilt publiceren en beschikbaar wilt maken voor alle bezoekers van uw site, moet u de opname 'In lijst' maken. De opname wordt weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen, die beschikbaar is voor iedereen die de site bezoekt.

  

Nadat een opname is toegevoegd aan de pagina Mijn gebeurtenisopnamen, genereert uw gebeurtenisservice URL's voor het streamen en downloaden van de opname op de pagina Opnamegegevens. U kunt de URL's kopiëren en plakken in een e-mail die u verzendt aan deelnemers aan de gebeurtenis.

  

Als er een wachtwoord vereist is voor het afspelen of downloaden van een opname, geeft u het door aan de beoogde kijkers, bijvoorbeeld in een e-mailbericht.

  
          
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer op de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.
3    Upload uw opname als u dat nog niet gedaan hebt.
4    Selecteer het pictogram Meer voor de opname die u wilt bewerken.
5    Selecteer Wijzigen in het menu.   

De pagina Bewerken gebeurtenisopname wordt weergegeven.

  
6    In de vervolgkeuzelijst Type selecteert u In lijst.
7    Selecteer Opslaan.   

De opname wordt weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen. U kunt dit controleren door Deelnemen aan een gebeurtenis (linkernavigatiebalk) > Lijst met gebeurtenissen > Gebeurtenisopnamen weergeven te selecteren.

  
8    (Optioneel) Verzend een e-mail om een gebeurtenisopname te delen.
9    (Optioneel) Verzend een e-mail naar leveranciers om een gebeurtenisopname te delen en de weergave ervan te traceren.

Een gepubliceerde opname verwijderen

 

U kunt een gepubliceerde opname op elk moment verwijderen.

  
      
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.
3    Selecteer Meer om extra opties weer te geven.
4    Selecteer Verwijderen in het menu.
5    Klik op OK om te bevestigen.   

Als u een opname verwijdert van de pagina Mijn gebeurtenisopnamen, verwijdert u deze ook van de pagina Gebeurtenisopnamen.

  

Informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken

 

U kunt op elk moment informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken. Als u een opname al hebt gepubliceerd, zullen de aangebrachte wijzigingen worden weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen, die toegankelijk is voor alle bezoekers aan uw Event Center-website.

  
      
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.
3    Selecteer het pictogram Meer voor de opname die u wilt bewerken.
4    Selecteer Wijzigen in het menu.   

De pagina Bewerken gebeurtenisopname wordt weergegeven.

  
5    Breng uw wijzigingen aan en selecteer Opslaan.

Een e-mail verzenden om een opname te delen

       
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.
3    Open het venster Mijn opnamen delen:
 •  

  Selecteer het e-mailpictogram voor de opname die u met anderen wilt delen.

    
 •  

  Klik op de gekoppelde naam van de opname die u wilt delen. Klik op E-mail verzenden op de pagina Opnamegegevens.

    
4    Selecteer ontvangers voor uw e-mail:
 •  

  Selecteer Ontvangers selecteren om contactpersonen te selecteren in uw lijst met contactpersonen.

    
 •  

  Typ e-mailadressen in de lijst Verzenden aan en scheid ze van elkaar met een komma.

    
5    (Optioneel) Typ een bericht in het vak Uw bericht.
6    Selecteer Verzenden.   

Uw e-mailbericht wordt verzonden naar de geselecteerde ontvangers en bevat informatie over de opname en een koppeling om deze af te spelen.

  

Een e-mail aan leveranciers verzenden en het bekijken van de opname traceren

 

U kunt een e-mail verzenden aan maximaal drie leveranciers en bron-id's gebruiken om te traceren van welke bronnen deelnemers de opname bekijken.

  
     
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer in de linkernavigatiebalk Mijn gebeurtenisopnamen.
3    Open het venster Opname aan leverancier verzenden:
 •  

  Op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen selecteert u de knop Meer naast de opname die u wilt delen om extra opties weer te geven.

    

  Selecteer in het menu Meer Verzenden aan leverancier.

    
 •  

  Selecteer de naam van de opname die u wilt delen. Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Opnamegegevens.

    
4    Geef maximaal drie leveranciers op voor uw e-mail en selecteer Verzenden.   

Uw e-mailbericht zal worden verzonden naar de opgegeven leveranciers en zal gegevens bevatten over de opname en een koppeling om deze af te spelen.

  
 

Attachments

  Outcomes