Uw deelnemers volgen

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Uw deelnemers volgen

 

Meet de efficiëntie van uw marketingactiviteiten voor gebeurtenissen door te volgen vanuit welke bronnen uw deelnemers deelnemen aan of zich registreren voor uw gebeurtenissen.

  

Voorbeeld: u promoot uw gebeurtenis via leveranciers. U kunt een bron-id voor elke leverancier toewijzen die e-mailberichten met uitnodigingen of opnamen voor u verzendt. Event Center legt de bron-id vast wanneer een deelnemer op de URL-koppeling klikt in het e-mailbericht van een bepaalde leverancier voor de gebeurtenis, het programma of de opname.

  

U kunt, of uw sitebeheerder kan vervolgens een rapport voor aanwezigheid, registratie of opname genereren waarop de bron-id van elke deelnemer staat. U kunt marketingmethoden met elkaar vergelijken en bepalen welke effectiever is.

  

U kunt op twee manieren een bron-id aan een gebeurtenis-, programma- of opname-URL toevoegen:

  
 •  

  U kunt handmatig een bron-id toevoegen door &SourceId= aan de gebeurtenis-URL toe te voegen en deze nieuwe URL te publiceren in uw e-mailberichten.

    

 •  

  U kunt ook een bron-id aan het e-mailadres van een leverancier koppelen, als u uw e-mailberichten via leveranciers naar potentiële deelnemers doorstuurt.

    

   

    

  

Handmatig een bron-id aan uw URL toevoegen

   
1    Zorg dat u over de URL van de deelnemer beschikt.
2    Voeg aan het eind van de URL SourceId=xxx toe en publiceer de URL in uw e-mailberichten.   

U kunt voor een bron-id maximaal 512 tekens opgeven. U kunt zowel letters als cijfers opgeven.

  

Voorbeeld: een gebeurtenis-URL met een bron-id kan zijn: https://[gebeurtenis-URL]&SourceId=BedrijfsWebsite of https://[gebeurtenis-URL]&SourceId=willekeuriggetal

  

URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen

Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Om een gebeurtenis-URL te verkrijgen, gaat u naar Mijn WebEx > Mijn vergaderingen en selecteert u de naam van de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisinformatie weer te geven.

    

  Om bron-id's te koppelen, gebruikt u het gebeurtenisadres voor de deelnemers.

    
 •  

  Om een programma-URL te verkrijgen, vouwt u Programma's beheren op de linkernavigatiebalk van uw Event Center-website uit en selecteert u Lijst met programma's. Selecteer de naam van het programma om de programma-URL te bekijken.

    
 •  

  Om een opname-URL te verkrijgen, vouwt u Een gebeurtenis hosten op de linkernavigatiebalk van uw Event Center-website uit en selecteert u Mijn gebeurtenisopnamen. Selecteer de naam van de opname om de koppeling Afspelen/downloaden weer te geven.

    

Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenis

      
1    Ga naar Mijn WebEx > Mijn vergaderingen.
2    Selecteer de naam van de gebeurtenis en selecteer E-mails verzenden.   
Tip        

Als u een gebeurtenis hebt gepland, wordt het gedeelte Gebeurtenismails verzenden meteen weergegeven.

  
  
3    Selecteer Leveranciers.
4    Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
5    Selecteer Nu verzenden.   

De leveranciers ontvangen een uitnodigingsmail die ze kunnen doorsturen naar potentiële deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een gebeurtenis-URL met de bron-id die u aan de desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Wanneer de deelnemer de koppeling in het e-mailbericht van de leverancier selecteert, wordt in Event Center de bron-id voor de deelnemer vastgelegd.

  

Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een programma

      
1    Klik in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website op Programma's beheren > Lijst met programma's.
2    Selecteer de naam van het programma.
3    Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Programma.
4    Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
5    Selecteer Verzenden.   

De leveranciers ontvangen een uitnodigingsmail die ze kunnen doorsturen naar potentiële deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een programma-URL met de bron-id die u aan de desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Wanneer de deelnemer de koppeling in het e-mailbericht van de leverancier selecteert, wordt in Event Center de bron-id voor de deelnemer vastgelegd.

  

Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenisopname

      
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website Een gebeurtenis hosten > Mijn gebeurtenisopnamen.
2    Selecteer de naam van de opname.
3    Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Opnamegegevens.
4    Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
5    Selecteer Verzenden.   

De leveranciers ontvangen een uitnodigingsmail die ze kunnen doorsturen naar potentiële deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een opname-URL met de bron-id die u aan de desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Wanneer de deelnemer de koppeling in het e-mailbericht van de leverancier selecteert, wordt in Event Center de bron-id voor de deelnemer vastgelegd.

  
 

Attachments

  Outcomes