Spåra dina deltagare

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Spåra dina deltagare – översikt

 

Mät hur effektiva dina marknadsföringsansträngningar är genom att spåra från vilka källor deltagare deltar eller registrerar sig för dina händelser.

  

Exempel: Du använder säljare för att marknadsföra dina händelser. Du kan tilldela ett käll-ID till varje säljare som skickar e-postinbjudningar eller inspelningsmeddelanden åt dig. Event Center registrerar käll-ID när en deltagare besöker URL-länken till händelsen, programmet eller inspelningen i e-postmeddelandet från en särskild säljare.

  

Du och din webbplatsadministratör kan sedan generera rapporter över deltagande, registrering eller inspelning som visar varje deltagares käll-ID. Du kan jämföra och analysera vilka marknadsföringsmetoder som är effektivast.

  

Det finns två sätt att lägga till ett käll-ID i en händelse, ett program eller en inspelnings-URL:

  
 •  

  Bifoga ett käll-ID manuellt genom att lägga till &SourceId= i händelsens URL och publicera denna nya URL i dina e-postmeddelanden.

    

 •  

  Tilldela ett käll-ID till en säljares e-postadress om du använder säljare som vidarebefordrar dina e-postmeddelanden till potentiella deltagare.

    

   

    

  

Bifoga manuellt ett käll-ID till din URL

   
1    Erhåll deltagarens URL.
2    Lägg till &SourceId=xxx i slutet av URL:en och publicera den sedan i önskat e-postmeddelande.   

Du kan ange upp till 512 tecken, antingen bokstäver eller siffror i ett käll-ID.

  

Exempel: Webbadressen till en händelse med ett käll-ID kan vara https://[URL till händelse]&Sourceid=företagswebbplats eller https://[URL till händelse]&Sourceid=någotnummer

  

Erhåll URL-adresser till din händelse, ditt program eller din inspelning

Gör något av följande:
 •  

  Gå till Mitt WebEx > Mina möten och välj sedan namnet på händelsen du vill visa på sidan Händelseinformation för att erhålla URL-adressen till händelsen.

    

  Använd händelseadressen till deltagare för att tilldela käll-ID.

    
 •  

  För att erhålla en program-URL ska du expandera Hantera program i den vänstra navigeringsraden på din Event Center-webbplats och sedan välja Lista över program. Välj namnet på programmet för att se programmets URL.

    
 •  

  För att erhålla URL:en till inspelningen ska du expandera Var värd för en händelse i den vänstra navigeringsraden på din Event Center-webbplats och sedan välja Mina mötesinspelningar. Välj namnet på inspelningen för att se uppspelnings-/hämtningslänken.

    

Tilldela käll-ID till leverantören av en händelse

      
1    Gå till Mitt WebEx > Mina möten.
2    Välj namnet på händelsen och välj sedan Skicka e-post.   
Tips        

Omedelbart efter att du har schemalagt en händelse visas delen Skicka e-post om händelse.

  
  
3    Välj Leverantörer.
4    Ange e-postadresser till och käll-ID för upp till tre leverantörer.
5    Välj Skicka nu.   

Leverantörerna får en e-postinbjudan som de kan vidarebefordra till potentiella deltagare. E-postmeddelandet innehåller händelsens URL med det käll-ID som du har associerat med en viss leverantör. Om en deltagare väljer länken från leverantörens e-postmeddelande registrerar Event Center deltagarens käll-ID.

  

Tilldela käll-ID till leverantören av ett program

      
1    Välj Hantera program > Lista över program i den vänstra navigeringsraden på din Event Center-webbplats.
2    Välj programmets namn.
3    På programsidan klickar du på Skicka till leverantör.
4    Ange e-postadresser till och käll-ID för upp till tre leverantörer.
5    Välj Skicka.   

Leverantörerna får en e-postinbjudan som de kan vidarebefordra till potentiella deltagare. E-postmeddelandet innehåller programmets URL med det käll-ID du har associerat med en viss leverantör. Om en deltagare väljer länken från leverantörens e-postmeddelande registrerar Event Center deltagarens käll-ID.

  

Tilldela käll-ID till leverantören av en händelseinspelning

      
1    Välj Var värd för händelse > Mina mötesinspelningar i vänster navigeringsrad på din Event Center-webbplats.
2    Välj namnet på inspelningen.
3    På sidan Inspelningsinformation väljer du Skicka till leverantör.
4    Ange e-postadresser till och käll-ID för upp till tre leverantörer.
5    Välj Skicka.   

Leverantörerna får en e-postinbjudan som de kan vidarebefordra till potentiella deltagare. E-postmeddelandet innehåller inspelningens URL med det käll-ID du har associerat med en viss leverantör. Om en deltagare väljer länken från leverantörens e-postmeddelande registrerar Event Center deltagarens käll-ID.

  
 

Attachments

  Outcomes