Rediger dine WebEx-præferencer

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

Du kan indstille følgende præferencer for din WebEx-konto.


     
Trin 1    Gå til Mit WebEx > Præferencer.
Trin 2    Vælg Udvid alle for at udvide alle sektioner, eller vælg en individuel sektion for at udvide den.
Trin 3    Angiv dine præferencer i hver sektion:
 • Generelt: Indstil tidszone, sprog og lokalitet, der skal anvendes for websiderne på dit WebEx-websted. Du kan også opsætte standardsiden for hver fane.

   
 • " Mød nu" Indstillinger: Sæt standardvalgmuligheder for øjeblikkelige møder, som du starter med Mød nu. Du kan vælge standard mødetype, mødeskabelon, adgangskode og lydforbindelsesvalgmuligheder. Afhængigt af dine webstedsindstillinger, kan du også vælge om dine øjeblikkelige møder finder sted i dit personlige lokale.

   
 • Lyd: Indtast information om dit telefonnummer og personlige konferenceinformation.

   

  Under Mine telefonnumre indtaster du dine telefonnumre og vælger derefter ekstra valgmuligheder:

   

  Indgående opkaldsbekræftelse: Hvis denne valgmulighed er aktiveret for dit websted, tillader den dig at ringe op til et møde, uden at skulle indtaste mødenummeret. Markering af denne valgmulighed for et telefonnummer i dine præferencer indstiller din konto til det telefonnummer. Denne funktion er kun tilgængelig for møder med lyd, som er aktiveret for CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification).

   

  Ring mig op: Hvis dit WebEx-websted understøtter tjenesteydelsen Ring mig op, tillader denne valgmulighed dig at modtage et opkald fra mødet for at tilslutte til lyd. Du kan markere denne valgmulighed for ethvert telefonnummer i dine præferencer.

   

  Lyd-PIN-kode: Din lyd-PIN-kode hjælper med at forhindre andre i at bruge dit telefonnummer til at deltage i et møde. Du kan blive bedt om at indtaste din lyd-PIN-kode, når du ringer op til et møde. Dine WebEx-webstedsindstillinger kan kræve, at du angiver en lyd-PIN-kode, især hvis du bruger valgmuligheden Indgående opkaldsbekræftelse.

   

  Under Personlig konference vælger du Opret konto for at opsætte op til tre konti for personlig konference.

  Personlige konference-konti inkluderer en værtsadgangskode, som du kan bruge til at starte lyddelen af et personligt konferencemøde. De inkluderer også en mødedeltager-adgangskode, så andre kan deltage.

  Du kan vælge en af dine personlige konferencekonti, når du planlægger et personligt konferencemøde. Du kan bruge en af disse konti til at starte et øjeblikkeligt personligt konferencemøde fra enhver telefon uden at planlægge det først.

   

  Du kan slette en personlig lydkonferencekonto til enhver tid.

 • Videosystemer: Tilføj videoadresserne til dine videokonferencesystemer, som du vil bruge med WebEx. Hvis dit websted har aktiveret denne funktion, kan du modtage et opkald fra mødet til dit videosystem for at tilslutte til lyd og video.

 • Mit personlige lokale: Angiv et unikt navn og en unik URL-adresse, og kopier URL-adressen for at dele den med andre. Afhængigt af din sides indstillinger kan du også specificere en anden URL-adresse for dit personlige lokale. Du kan indstille valgmuligheder til automatisk at låse lokalet 5, 10, 15 eller 20 minutter efter, du tilsluttede, og til at modtage en meddelelse, når nogen kommer ind i lobbyen til dit personlige lokale, mens du er væk fra dit lokale.

   
 • Planlægningsskabeloner: Administrer planlægningsskabeloner, der er tilgængelige for dig, så du kan planlægge møder hurtigt.

   
 • Planlægningsmuligheder: Indstil valgmuligheder for sletning af fuldførte møder, standardmødetypen, Siden for Hurtig start og planlægningstilladelser.

   
 • Support Center: Sæt rækkefølgen af faner, der vises på supportinstrumentpanelet.

   
Trin 4    Vælg Gem for at gemme dine ændringer.

 


Attachments

  Outcomes