Een externe computer delen in Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Over het delen van een externe computer

 

Een presentator kan een externe computer delen. Alle deelnemers aan de gebeurtenis kunnen die computer dan zien. Afhankelijk van de instellingen van de externe computer kan de presentator het gehele bureaublad laten zien of alleen bepaalde toepassingen. Deze functie is handig om de deelnemers een toepassing of een bestand te laten zien dat alleen beschikbaar is op een externe computer.

  

De deelnemers zien de externe computer, inclusief alle muisbewegingen van de presentator, in een speciaal venster op hun scherm.

  

Als presentator kunt u tijdens een gebeurtenis een externe computer delen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  
 •  

  De Access Anywhere-agent is op de externe computer geïnstalleerd.

    

 •  

  Als u niet de oorspronkelijke host van de gebeurtenis bent, hebt u zich aangemeld bij de Event Center-website voordat u aan de gebeurtenis deelneemt.

    

  

Opmerking


 
 •  

  Als u niet de oorspronkelijke host van de gebeurtenis bent, moet u zich aanmelden bij uw Event Center-website voordat u deelneemt aan een gebeurtenis waarin u een externe computer wilt delen. Als u al aan een gebeurtenis deelneemt maar u zich nog niet bij uw site hebt aangemeld, verlaat u de gebeurtenis, meldt u zich aan bij uw site en voegt u zich dan weer bij de gebeurtenis.

    

 •  

  Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt deze automatisch beëindigd door uw gebeurtenisservice nadat u de toegangscode of het wachtwoord hebt ingevoerd.

    

 •  

  Als op de externe computer Windows 2000 is geïnstalleerd en u zich moet aanmelden bij de computer, stuurt u een Ctrl+Alt+Del-opdracht naar de computer.

    

 •  

  Als u de externe computer zo instelt dat u toegang hebt tot meerdere toepassingen, kunt u meerdere toepassingen tegelijk delen.

    

  
  

Het delen van een externe computer starten

 

Als u al een computer hebt ingesteld voor Access Anywhere, kunt u deze computer tijdens een gebeurtenis delen.

  
      
1    Selecteer Delen > Externe computer delen.   

Het dialoogvenster van Access Anywhere wordt weergegeven.

  
2    Selecteer onder Externe computers de computer die u wilt delen.
3    Selecteer onder Toepassingen de toepassing die u wilt delen.   

Als u de externe computer zodanig hebt ingesteld dat u toegang hebt tot het gehele bureaublad, verschijnt de optie Inhoud onder Toepassingen.

  
4    Selecteer Verbinding maken.   

Afhankelijk van de verificatiemethode die u hebt gekozen bij het instellen van de computer voor Access Anywhere, voert u een van de volgende taken uit:

  
 •  

  Als u hebt gekozen voor toegangscodeverificatie: voer de toegangscode in die u hebt opgegeven bij het instellen van de externe computer.

    

 •  

  Als u hebt gekozen voor telefoonverificatie: u ontvangt een oproep op het nummer dat u hebt ingevoerd bij het instellen van de externe computer.

    

  
5    Voltooi uw verificatie.
 •  

  Als u hebt gekozen voor toegangscodeverificatie: typ uw toegangscode in het vak en kies OK.

    
 •  

  Als u hebt gekozen voor telefoonverificatie: volg de gesproken instructies.

    

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer

 

Als u een externe computer deelt waarop u geen toegang tot het gehele bureaublad maar uitsluitend tot bepaalde toepassingen hebt ingesteld, kunt u aanvullende toepassingen delen op de externe computer. Deelnemers aan de gebeurtenis kunnen alle gedeelde toepassingen gelijktijdig zien.

  
    
1    Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag (de laatste knop op het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis). Kies vervolgens Externe toepassing delen.
2    Selecteer in het vak Toepassing selecteren de toepassing die u wilt delen.   

Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven geopend nadat u een volgende toepassing selecteert om te delen.

  
3    Selecteer OK.

Een externe computer delen stoppen

 

U kunt tijdens een gebeurtenis op ieder moment stoppen met het delen van een externe computer. Zodra u stopt met het delen van de externe computer, verbreekt de Access Anywhere-server de verbinding tussen uw lokale computer en de externe computer. De externe computer blijft verbonden met de Access Anywhere-server, zodat u er op elk gewenst moment opnieuw mee kunt verbinden.

  
   
1    Voer een van de volgende handelingen uit om uw privacy en de beveiliging van uw externe computer te waarborgen:
 •  

  Sluit alle toepassingen die u hebt geopend tijdens de deelsessie.

    
 •  

  Geef een wachtwoord voor de schermbeveiliging op en stel de schermbeveiliging zo in dat deze na korte tijd wordt geactiveerd, bijvoorbeeld na 1 minuut.

    
 •  

  Sluit de computer af als u niet van plan bent om deze weer extern te gebruiken.

    
2    Selecteer Delen stoppen in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis.   

Het delen wordt beëindigd en u keert terug naar Gebeurtenisbeheer.

  

Een gedeelde externe computer beheren

 

Als u een externe computer deelt tijdens een gebeurtenis, kunt u de externe computer beheren door instellingen te wijzigen en opdrachten te verzenden.

  

Instellingen die u wijzigt, zijn alleen tijdens de huidige deelsessie van kracht op de externe computer. De wijzigingen hebben geen invloed op de standaardopties die u in de Access Anywhere Agent instelt voor de externe computer.

   
                      
 

Doel

  
 

Actie

  
 

De schermresolutie op een externe computer verlagen

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Schermresolutie verlagen en aanpassen aan deze computer.

  
 

Het toetsenbord en de muis van een externe computer uit- of inschakelen

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Toetsenbord en muis uitschakelen.

  
 

De grootte van de weergave van een gedeelde externe computer aanpassen

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Weergave.

  

Kies de weergaveoptie in het menu.

  
 

De inhoud op het scherm van een externe computer verbergen of weergeven

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Scherm leegmaken.

  
 

De opdracht Ctrl+Alt+Del verzenden om u aan of af te melden bij de externe computer of om deze te vergrendelen of te ontgrendelen

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Ctrl+Alt+Del verzenden.

  
 

Een andere toepassing kiezen voor het delen van een externe computer

  
 

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies vervolgens Externe toepassing delen.

  

Selecteer de toepassing die u wilt delen in de lijst met beschikbare toepassingen.

  
  
 

Attachments

  Outcomes