İçerik Paylaşımı

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Hızlı Başvuru Görevleri: İçerik Paylaşımı

 

Sunum yapan kişiler, etkinlik sırasında neredeyse her türden içeriği paylaşabilir.

   
                         
 

Sunum yapan kişi olarak şunu paylaşmak istiyorsanız…

  
 

Şunu seçin...

  
 

Bilgisayar ekranınızdaki her şey.

  
 

Paylaş > Ekran

  
 

Etkinlik sırasında düzenlenmesi gerekmeyen bir dosya.

  

Örneğin, video veya slayt sunumu.

  
 

Paylaş > Dosya (Video dahil)

  
 

Etkinlik sırasında düzenlenmesi gereken uygulama veya dosya.

  

Örneğin, yeni bir uygulamanın özelliklerini gösterme ve grafik yazılımda 3B şekillerin nasıl çizileceğini gösterme.

  
 

Paylaş > Uygulama

  
 

Vurgulama yapmak, notlar eklemek ve temel görüntüler oluşturmak için hem metin hem de grafik araçları kullanarak diğer etkinlik katılımcılarıyla işbirliği yapabileceğiniz boş bir çalışma alanı.

  
 

Paylaş > Beyaz Tahta

  
 

Katılımcıları çeşitli web sayfalarına yönlendirdiğiniz, ancak medya efektleri, video ve sesin oynatılamadığı bir web sitesi.

  
 

Paylaş > Web Tarayıcısı

  
 

Uzak bir bilgisayarda yer alan ve Access Anywhere aracısını yüklediğiniz dosyalar veya uygulamalar.

  

Örneğin, seyahat ediyorsunuz ve yalnızca ofis bilgisayarınıza lisanslı bir yazılım uygulamasını göstermek istiyorsunuz.

  
 

Paylaş > Uzak Bilgisayar

  
 

Bilgisayar ekranının başka bir bölümünün olmadığı tüm etkinlik pencereniz.

  
 

Paylaş > Etkinlik Pencerem

  
  
  
                   
 

Katılımcı olarak şunu yapmak istiyorsanız...

  
 

Şu işlemi yapın...

  
 

Paylaşılan yazılıma yönelik görüntünüzü kontrol etme

  
 

Etkinlik Denetimleri Paneli'nde, aşağı oku ve sonra Görünüm'ü seçin. Sonra, menüden bir seçeneğini seçin.

  
İpucu        

Paylaşılan yazılımın standart penceresinden tam ekran görünümüne geçiş yapmak için paylaşılan yazılımı çift tıklayın.

  
  
 

Paylaşım penceresini kapatma

  
 

Etkinlik Kontrolleri Panelinde, aşağı oku ve ardından Uygulama Paylaşımını Durdur gibi bir Durdur <seçenek> seçeneği belirleyin.

  
 

Paylaşılan yazılıma açıklama ekleme kontrolü isteme

  
 

Etkinlik Kontrolleri Panelinde, Açıklama İste (kalem simge) öğesini seçin.

  
 

Açıklamaları kaydetme

  
 

Araçlar panelinde, Açıklamaları Kaydet öğesini seçin.

  
Not        

Toplantı Sahibi veya Sunum Yapan Kişi tarafından Ekran Görüntüsü Yakalama ayrıcalığı verilmediği sürece, katılımcılar bu seçeneği kullanamaz.

  
  
 

Paylaşılan yazılım için uzaktan kontrol isteme

  
 

Etkinlik Kontrolleri Panelinde, Kontrol İste öğesini seçin.

  
  

Dosya Paylaşımı

 

Bir belge, sunum veya video gibi bilgisayarınızda bulunan bir dosyayı paylaşabilirsiniz. Katılımcılar bu paylaşılmış dosyayı kendi içerik görüntüleyicilerinde görüntüler.

  
   
1              Paylaş > Dosya (Video dahil) öğesini seçin.
2    Paylaşmak istediğiniz bir veya daha fazla dosyayı seçin ve ardından 'ı seçin.   

Dosyalar tek tek yüklenir ve içerik alanı içinde ve belge sekmeleri üzerinde bir durum göstergesi görünür. Paylaşılan dosya içerik görüntüleyicisinde görünür.

  

Sunum Paylaşımı için bir İçe Aktarma Modu Seçme (Windows)

 

İçe aktarma modunun seçilmesi paylaşmakta olduğunuz sunumların hiçbirini etkilemez. Paylaşılan bir sunuma yeni bir içe aktarma modu uygulamak için öncelikle söz konusu sunumu kapatmanız ve tekrar paylaşmanız gerekir.

  
     
1    Etkinlik penceresinde, Etkinlik > Seçenekler'i seçin.   

Etkinlik Seçenekleri iletişim kutusu görünür ve Seçenekler sekmesi varsayılan olarak seçilir.

  
2              İçe Aktarma Modu'nu seçin.
3              Universal Communications Format veya Yazıcı sürücüsü seçimini yapın.
 •  

  Universal Communications Format (UCF): Varsayılan moddur. Microsoft PowerPoint sunumlarında animasyonları ve slayt geçişlerini görüntülemenizi sağlar. UCF modunda, Event Manager yazıcı sürücüsü moduna göre sunumları daha hızlı içe aktarır. Bununla birlikte, sayfalar veya slaytlar farklı platformlardaki Event Manager'da aynı şekilde görünmeyebilir.

    

  UCF modu, PowerPoint slaytlarını paylaşan Office 2013 kullanıcıları için desteklenmemektedir.

    
 •  

  Yazıcı sürücüsü: Ortak sunumları yazdırdığınızda bunları göründüğü gibi gösterir ve farklı platformlardaki Event Manager'da yer alan sayfalarda ve slaytlarda aynı şekilde görünür. Bununla birlikte, bu mod animasyon veya slayt geçişlerini desteklemez. Bu modda, ilk sayfa veya slayt daha hızlı görünebilir, bununla birlikte tüm sayfalar veya slaytlar için toplam içe aktarma süresi UCF moduna göre genellikle daha uzundur.

    
4              Tamam'ı seçin.

Araç Çubuğunu Kullanarak Slaytlar, Sayfalar veya Beyaz Tahtalar Arasında Geçiş Yapma

 

İçerik görüntüleyicisinde farklı sayfalar, slaytlar veya beyaz tahta “sayfaları” arasında gezinebilirsiniz. Paylaşılan her belge, sunum veya beyaz tahta, içerik görüntüleyicisinin üst kısmındaki bir sekmede görünür.

  
   
1    Etkinlik penceresinde, göstermek istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta için sekmeyi tercih edin.   

Aynı anda görüntülenenden daha fazla sekme varsa, geri kalan sekmeler listesini görmek için aşağı ok düğmesini seçin.

  
2    Başka bir sayfa veya slaytı görüntülemek için araç çubuğundaki ok seçeneklerini seçin.    
Not        
 •  

  Bunun yerine, küçük resim görüntüleyiciyi açarak da paylaşılan belgedeki, sunumdaki veya beyaz tahtadaki farklı sayfalara veya slaytlara geçiş yapabilirsiniz.

    

 •  

  Sayfaları veya slaytları, belirlediğiniz bir zaman aralığında otomatik olarak ilerletebilirsiniz.

    

 •  

  Sunumunuzda animasyonlar veya slayt geçişleri varsa, bunları yürütmek için araç çubuğunu veya klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

    

  
  

Sayfaları veya Slaytları Otomatik Olarak İlerletme

 

İçerik görüntüleyicisinde belge veya sunum paylaşırken, sayfaları veya slaytları belirli bir aralıkla otomatik ilerletebilirsiniz. Otomatik sayfa veya slayt ilerletmeyi başlattıktan sonra istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

  
       
1    Etkinlik penceresinde, sayfaları veya slaytları otomatik olarak ilerletmek istediğiniz belge veya sunum sekmesini seçin.
2              Görüntü > Sayfaları Otomatik Olarak İlerlet'i seçin.
3    Sayfa ilerletme zaman aralığını değiştirmek için şunlardan birini yapın:
 •  

  Aralığı çoğaltmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı düğmelerini seçin

    
 •  

  Belirli bir zaman aralığı girin

    
   

Tüm sayfalar veya slaytlar görüntülendikten sonra sayfa veya slayt ilerlemesini yeniden başlatmak için Başa dön ve sayfaları ilerletmeyi sürdür'ü seçin.

  
4              Başlat'ı seçin.
5    (İsteğe bağlı) Sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini seçerek Sayfaları Otomatik İlerlet iletişim kutusunu kapatın.   

Sayfalar veya slaytlar belirtilen aralıkta ilerlemeyi sürdürür.

  
6    Otomatik sayfa veya slayt ilerlemesini durdurmak için, Sayfaları Otomatik İlerlet iletişim kutusunu yeniden açın ve Durdur'u seçin.

Paylaşılan Sunumda Slayt Animasyonlarını ve Geçişlerini Gösterme

 

İçerik görüntüleyicisinde bir Microsoft PowerPoint sunumu paylaşırken, PowerPoint'teki Slayt Gösterisi seçeneğini kullanabildiğiniz gibi, metin ve slayt geçişlerine animasyon ekleyebilirsiniz.

  
 •  

  Animasyonlar ve geçişler, PowerPoint slaytları paylaşan Office 2013 kullanıcıları için desteklenmez. Bunun yerine, Uygulama veya Ekran paylaşımını kullanın.

    

 •  

  Slayt animasyonlarını ve geçişlerini göstermek için sunumu Universal Communications Format (UCF) dosyası olarak paylaşmanız gerekir. UCF içe aktarma modu, bir PowerPoint dosyasını paylaştığınızda otomatik olarak bir UCF dosyasına dönüştürür.

    

 •  

  En az bir etkinlik katılımcısı Java Event Manager kullanıyorsa, animasyonlar ve slayt geçişleri etkinlik sırasında gösterilmez. Toplantı sahibi, bir etkinliği planlarken Java Event Manager kullanarak katılımcıların bir etkinliğe katılmasını önleyebilir.

    

  
   
1    İçerik görüntüleyicisinin görüntüleyiciyi tıklayarak giriş odağına sahip olduğundan emin olun.  

Görüntüleyicideki slaytın dışında mavi bir kenarlık görünürse, içerik görüntüleyicisi giriş odaklanmasına sahiptir.

  
2    Araç çubuğunda, sunumunuzda gezinmek için ilgili okları seçin.

Paylaşılan Dosyalara veya Beyaz Tahtalara Yeni Sayfalar Ekleme

 

İçerik görüntüleyicisinde bir dosya veya beyaz tahta paylaşırken, açıklama eklemek için yeni bir boş sayfa ekleyebilirsiniz.

  
   
1    İçerik görüntüleyicisinde, bir sayfa veya slayt eklemek istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta sekmesini seçin.
2              Düzenle > Sayfa Ekle'yi seçin.   

İçerik görüntüleyicisinde, geçerli olarak seçili olan belgenin, sunumun veya beyaz tahtanın sonunda yeni bir sayfa görünür.

  
İpucu        

Paylaşılan bir dosya veya beyaz tahta sekmesine birden çok sayfa eklediyseniz eklenen sayfalarınızın kolayca görüntülenebilmesini ve bunların çevresinde kolayca gezinilebilmesini sağlamak için küçük resimleri görüntüleyebilirsiniz.

  
  

Görüntüleri Slaytlara, Sayfalara veya Beyaz Tahtalara Yapıştırma

 

Bilgisayarınızın panosuna bit eşlem görüntüsü kopyalarsanız görüntüyü içerik görüntüleyicide yeni bir sayfaya, slayta veya beyaz tahtaya yapıştırabilirsiniz.

  

Örneğin, bir görüntüyü web sayfasında veya uygulamada kopyalayabilir, ardından bunu içerik görüntüleyicisinde yapıştırarak hızlıca paylaşabilirsiniz.

  
   
1    İçerik görüntüleyicisinde, görüntüyü yapıştırmak istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahtanın sekmesini seçin.
2              Düzenle > Yeni Sayfa Olarak Yapıştır seçeneğini belirleyin.   

Görüntü; içerik görüntüleyicisindeki yeni bir sayfada, seçili olan belgenin sonunda, sunumda veya beyaz tahtada görünür.

  
Not        

GIF, JPEG, BMP veya TIF gibi her türlü bit eşlem görüntüsünü içerik görüntüleyicisinde yapıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, içerik görüntüleyicisinde EPS veya Photoshop (PSD) görüntüleri gibi diğer görüntü türlerini yapıştıramazsınız.

  
  

Bir Sunumu, Belgeyi veya Beyaz Tahtayı Kaydetme

İçerik görüntüleyicinizde görünen, her türlü paylaşılmış belge, sunum veya beyaz tahtayı kaydedebilirsiniz. Kaydedilmiş bir dosya içerik görüntüleyicisinde o an için gösterilen belge, sunum veya beyaz tahtadaki tüm sayfaları veya slaytları gösterilir; buna sizin veya diğer katılımcıların eklediği açıklamalar ve işaretçiler dahildir.

Kaydettiğiniz dosyalar Universal Communications Format (UCF) biçimindedir. Başka bir etkinlikte veya bir etkinliğin dışındaki herhangi bir zaman bir .ucf dosyasını açabilirsiniz.

Yeni bir belgeyi, sunumu veya beyaz tahtayı bir dosyaya kaydettiğinizde, dosyanın üzerine yazmak için bunu tekrar kaydedebilir veya bir kopyasını farklı bir dosyaya kaydedebilirsiniz.

     
1    Yeni bir belge kaydetmek için Dosya > Kaydet > Belge'yi seçin.
2    Dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
3              Dosya adı kutusundaki dosya için isim girin.
4    Bir kopya kaydetmek için Farklı Kaydet > Belge öğesini seçin ve ardından dosya için yeni bir ad yazın veya dosyayı kaydetmek için yeni bir konum seçin.

Kaydedilmiş bir Belge, Sunum veya Beyaz Tahta açın

İçerik görüntüleyicisinde görünen belgeyi, sunumu veya beyaz tahtayı kaydettiyseniz aşağıdaki işlemlerden birini yapabilirsiniz:

 • Başka bir etkinlik sırasında dosyayı içerik görüntüleyicisinde açın. Yalnızca bir sunum yapan kişi veya Belgeleri paylaşma ayrıcalığına sahip katılımcılar etkinlik sırasında kayıtlı dosyayı açabilir.

   

 • Dosyayı herhangi bir zamanda bilgisayarınızın masaüstünde açın.

   

Kaydedilmiş belge, sunum veya beyaz tahta, kaydedilmiş Universal Communications Format'ındadır (UCF) ve .ucf uzantısı vardır.

 • UCF, PowerPoint slaytları paylaşan Office 2013 kullanıcılarında desteklenmemektedir.

   

 • Açmak istediğiniz dosya bilgisayarınızın masaüstündeyse, bunu WebEx Belge Görüntüleyici'de açmak için çift tıklamanız yeterlidir. 

   

    
1              Dosya > Aç ve Paylaş seçeneğini belirleyin.
2    Açmak istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta dosyasını seçin.
3              'ı seçin.

Sunum, Belge veya Beyaz Tahtaları Yazdırma

 

İçerik görüntüleyicinizde görünen her türlü paylaşılmış sunum, belge veya beyaz tahtayı yazdırabilirsiniz. Ortak içeriğin basılı bir kopyası tüm eklenen açıklamaları ve işaretçileri içerir.

  
    
1    İçerik görüntüleyicisinde, yazdırmak istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta için sekmeyi seçin.
2              Dosya > Yazdır > Belge seçeneğini belirleyin.
3    Kullanmak istediğiniz yazdırma seçeneğini seçtikten sonra belgeyi yazdırın.   

İçerik görüntüleyicisinde ortak içerik yazdırıldığında, Event Manager basılı sayfaya uyduracak şekilde yeniden boyutlandırır. Bununla birlikte, beyaz tahtalar için, Event Manager beyaz tahtadaki kesik çizgili doğrular içinde yer alan içeriği yazdırır.

  

Uygulama Paylaşımı

 

Etkinlik katılımcıları ile bilgisayarınızda herhangi bir uygulamayı paylaşabilirsiniz.

  
      
1              Paylaş > Uygulama'yı seçin.   

Geçerli olarak bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm uygulamaların listesi görüntülenir.

  
2    Şunlardan birini yapın:
 •  

  Paylaşmak istediğiniz uygulama geçerli olarak çalışıyorsa, paylaşmaya başlamak için listede uygulamayı seçin.

    
 •  

  Paylaşmak istediğiniz uygulama o an çalışmıyorsa, Diğer Uygulama'yı seçin. Diğer Uygulama iletişim kutusu görünerek bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların listesini gösterir. Uygulamayı seçin ve ardından Paylaş'ı tıklayın.

    
   

Uygulamanız, katılımcı ekranlarında bir paylaşım penceresi içinde görünür.

  
3    Ek bir uygulama paylaşmak için paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçin.
 •  

  Bu uygulama o an için çalışıyorsa, Paylaş'ı seçin.

    
 •  

  Uygulama o an için çalışmıyorsa, Etkinlik Kontrolleri Panelinde Uygulama Paylaş'ı seçin.

    
 •  

  Simge durumuna getirdiğiniz herhangi bir uygulamayı açtığınızda, sağ üst köşedeki paylaşım düğmeleri ile açılır.

    
4    Uygulamalar arasında geçiş yapmak için Paylaş düğmesinin yanındaki açılır oku seçin.
5    Uygulama paylaşımını durdurmak için, artık paylaşmak istemediğiniz uygulamanın başlık çubuğundaki veya Etkinlik Kontrolleri Panelindeki Paylaşımı Durdur'u seçin.

Ayrıntılı Renklere sahip Uygulamalar

Yalnızca Windows Kullanıcıları için

   

Varsayılan olarak Event Manager, bilgisayarınızın "Yüksek Renk" (16 bit) ayarına karşılık gelen 16 bit renk kodunu kullanarak paylaşılan yazılımın görüntülerini gönderir. Bu mod, çoğu paylaşılan uygulama için rengin düzgün bir temsilini sağlar. Ancak, paylaşılan uygulamanız renk gradyanları gibi ayrıntılı renkli görüntüler içeriyorsa renkler katılımcının ekranında düzgün görünmeyebilir. Örneğin, renk gradyanları veya "şeritler" görünebilir.

  

Paylaşılan bir uygulamanın renginin düzgünlüğü ve çözünürlüğü önemliyse, Event Manager'da Gerçek Renk modunu açabilirsiniz. Ancak, bu modu kullanmanız uygulama paylaşımının performansını etkileyebilir.

  

Gerçek Renk modunu kullanırken, şu seçeneklerden birini belirleyin:

  
 •  

  Daha iyi görüntü (bazı görüntüleri sıkıştırma)

    

 •  

  Daha iyi performans (bazı görüntüleri sıkıştırma)

    

  "Performans", görüntünün katılımcının ekranında görüneceği "hızı" belirtirken, "görüntüleme" paylaşılan görüntülerin renk kalitesini gösterir.

    

  Gerçek Renk moduna geçmeden önce monitör ekranınızın Gerçek Renk (24 veya 32 bit renk) için ayarlandığından emin olun. Monitörünüzün ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na başvurun.

    

  

Yalnızca Mac Kullanıcıları için

   

Bir uygulama veya içeriğinizi paylaşmadan önce aşağıdaki ekran modlarından birini seçebilirsiniz:

  
 •  

  Daha iyi performans: Varsayılan moddur. İçeriğinizi, daha iyi görüntü kalitesi modunu kullanarak olduğundan daha hızlı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

    

 •  

  Daha iyi görüntü kalitesi: İçeriğinizi daha iyi görüntü kalitesiyle görüntüleyebilirsiniz. Bu modda, paylaştığınız içeriğin görüntülenmesi, daha iyi performans modundan daha uzun sürebilir.

    

  Görüntüleme modunun değiştirilmesi, sunum veya belge paylaşımını etkilemez.

    

  

Ayrıntılı Renklerle Uygulama Paylaşma (Windows)

       
1    Geçerli olarak bir uygulama paylaşıyorsanız paylaşım oturumunuzu durdurun.
2              Etkinlik>Etkinlik Seçenekleri öğesini seçin.
3              Gerçek Renk Modu sekmesini seçin.
4              Gerçek Renk modunu etkinleştir'i seçin.
5    Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 •  

  Daha iyi görüntü

    
 •  

  Daha iyi performans

    
6              Tamam veya Uygula'yı seçin.

Ayrıntılı Renklerle Uygulama Paylaşma (Mac)

     
1              Etkinlik penceresinde, Event Center > Tercihler'i seçin.
2              Ekran'ı seçin.
3              En iyi performans veya Daha iyi görüntü kalitesi'nden uygun olanı seçin.
4              Tamam'ı seçin.

Medya Görüntüleyici'de Multimedya İçeriğini Paylaşma

 

Özel Ortam Görüntüleyici panelinden bir URL'de bulunan multimedya içeriği paylaşabilirsiniz.

  
    
1    Multimedya içeriğini paylaşmaya başlamak için Paylaş > Multimedya'yı seçin.   

Multimedya Paylaş iletişim kutusu görünür.

  
2    Adres kutusunda, paylaşmak istediğiniz multimedya içeriğini içeren URL'yi yazıp Tamam’ı seçin.  

Bu içerik, Medya Görüntüleyici panelindeki medya görüntüleyicide görünür.

  
3    O an için gösterilen içeriği yeni içerikle değiştirmek için, şu işlemi yapın:   

Sağ tıklayın (Windows) veya ctrl'yi seçin ve ardından Medya Görüntüleyici başlık çubuğunu (Mac) tıklayın ve ardından Multimedyayı Paylaş'ı seçin.

  

Adres kutusunda, paylaşmak istediğiniz multimedya içeriğini içeren URL'yi yazıp Tamam’ı seçin.

  

Medya görüntüleyicisinde yeni içerik, eski içeriğin yerine geçer.

  
Sonraki İşlemler

 

Multimedya içeriğini paylaşmayı durdurmak için, sağ tıklayın (Windows) veya ctrl'yi seçin ve ardından Medya Görüntüleyici başlık çubuğunu (Mac) tıklayın ve ardından Multimedyayı Paylaşmayı Durdur'u seçin.

  

Etkinlik Katılımcılarının Rich Media Dosyalarını Paylaşmasını Önleme

 

Event Center, varsayılan olarak, katılımcıların bir etkinlikte Universal Communications Format (UCF) dosyalarını paylaşmalarını sağlar. Bir etkinlik planlanırken, bu etkinlik için fonksiyonu kapatmayı belirtebilirsiniz.

  
    
1    Bir Etkinlik Planla sayfasında > Etkinlik Açıklaması ve Seçenekler > Diğer UCF seçenekleri > öğesine gidin.
2              Bu etkinlikte dinleyicilerin zengin ortam dosyalarını paylaşmasına izin verme öğesini seçin.
3              Bu Etkinliği Planla'yı seçin.

Katılımcılardan Rich Media Oynatıcılarını Kontrol Etmelerini Talep Etme

 

Etkinlikte Universal Communications Format (UCF) multimedya sunumlarını göstermeyi planlıyorsanız, katılımcılardan etkinliğe katılmadan önce rich media oynatıcılarının bilgisayarlarına yüklenmesini talep edebilirsiniz.

  
    
1    Bir Etkinlik Planla sayfasında > Etkinlik Açıklaması ve Seçenekler > Diğer UCF seçenekleri > öğesine gidin.
2              Dinleyicilerden rich media oynatıcıları doğrulamalarını iste'yi seçin.
3              Bu Etkinliği Planla'yı seçin.
 

Attachments

  Outcomes