Redigera dina WebEx-inställningar

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

Du kan ställa in följande inställningar för ditt WebEx-konto.


     
Steg 1    Gå till Mitt WebEx > Inställningar.
Steg 2    Välj Expandera alla för att expandera hela avsnittet eller välj ett enskilt avsnitt för att expandera den.
Steg 3    Ange dina inställningar i varje avsnitt:
 • Allmän: Ange tidszon och språk som ska användas på webbsidorna i din WebEx-webbplats. Du kan också ange standardsida för varje flik.

   
 • " Möt nu" Inställningar: Ställ in standardalternativ för direktmöten som du startar med Träffas nu. Du kan ange standardmötestyp, mötesmall, lösenord och ljudanslutningsalternativ. Beroende på dina webbplatsinställningar kan du även välja om dina direktmöten ska förläggas till ditt personliga rum.

   
 • Ljud: Ange dina telefonnummer och information om personliga konferenser.

   

  Ange dina telefonnummer under Mina telefonnummer och välj därefter ytterligare alternativ:

   

  Autentisering vid inringning: Om detta alternativ är aktiverat för din webbplats kan du ringa in till ett möte utan att behöva ange mötesnumret. Genom att markera det här inställningsalternativet för ett telefonnummer kommer ditt konto att knytas till telefonnumret. Denna funktion är endast tillgänglig för möten med ljud som är aktiverade för CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification).

   

  Ring mig: Om din WebEx-webbplats har stöd för Ring mig-tjänsten kommer detta alternativ låta dig ta emot ett samtal från mötet för att ansluta till ljud. Du kan markera detta alternativ för valfritt telefonnummer i dina inställningar.

   

  Ljud-PIN-kod: Din ljud-PIN-kod hjälper till att förhindra andra från att använda ditt telefonnummer för att delta i ett möte. Du kan bli uppmanad att ange din ljud-PIN-kod när du ringer in till ett möte. Dina WebEx-webbplatsinställningar kan kräva att du anger en ljud-PIN-kod, särskilt om du använder alternativet Autentisering vid inringning.

   

  Under Personlig konferens väljer du Skapa konto för att konfigurera upp till tre personliga konferenskonton.

  Personliga konferenskonton inkluderar en värdåtkomstkod som du kan använda för att starta ljuddelen av ett personligt konferensmöte. De inkluderar också en deltagaråtkomstkod så att andra kan delta.

  Du kan välja ett av dina personliga konferenskonton när du schemalägger ett personligt konferensmöte. Du kan också använda ett av dessa konton för att starta ett personligt konferensdirektmöte från en telefon utan att behöva schemalägga det först.

   

  Du kan när som helst ta bort ett personligt konferenskonto.

 • Videosystem: Lägg till videoadresserna till de videokonferenssystem som du vill använda med WebEx. Om den här funktionen är aktiverad på din webbplats kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videosystem för att ansluta till ljud och video.

 • Mitt personliga rum: Ange ett unikt namn och en unik URL och kopiera URL:en om du vill dela den med andra. Beroende på dina webbplatsinställningar kan du också ange en annan URL till ditt personliga rum. Du kan ställa in alternativ för att automatiskt låsa rummet 5, 10, 15 eller 20 minuter efter att du har anslutit till det samt för att ta emot meddelanden när någon träder in i lobbyn till ditt personliga rum när du inte är i rummet.

   
 • Schemaläggningsmallar: Hantera schemaläggningsmallar som låter dig schemalägga möten snabbt.

   
 • Schemaläggningsalternativ: Välj alternativ för borttagning av slutförda möten, mötets standardtyp, sidan Snabbstart och schemaläggningsbehörigheter.

   
 • Support Center: Välj i vilken ordning flikarna på supportinstrumentpanelen ska visas.

   
Steg 4    Välj Spara för att spara dina ändringar.

 


Attachments

  Outcomes