Administrera Cisco Spark-rumssystem

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

På sidan Devices (Enheter) i Cisco Cloud Collaboration Management hittar du en översikt över alla Cisco Spark-rumssystem i din organisation.

På denna sidan kan du:

 • Skapa nya aktiveringskoder.

 • Kontrollera dina enheters tillstånd.

 • Ändra enhetsinformation.

 • Inaktivera existerande enheter.

Obs! När du registrerar ett rumssystem i Cisco Spark kommer dess API att låsas och du har ingen åtkomst till dess webbgränssnitt. Alla inställningar för rumssystemet konfigureras till respektive standardinställning.

För information om vilka produkter som stöds med Spark ska du läsa artikeln Supported Devices (Enheter som stöds).

Lägg till ett rumssystem och skapa en aktiveringskod

Du behöver en aktiveringskod för att konfigurera ett rumssystem.

 1. Logga in med administratörens användarnamn och lösenord för din Cisco Cloud Collaboration Management.

 2. Navigera till sidan Devices (Enheter).

 3. Klicka på Add Device (Lägg till enhet).

 4. Fyll i enhetsnamnet och klicka på Activate a New Device (Aktivera en ny enhet).

  För att undvika problem med katalogen ska du säkerställa att enhetsnamnet inte är samma som ett personligt användarnamn.

Du har nu fått en aktiveringskod för den nya enheten. Använd aktiveringskoden för att registrera ett rumssystem till Cisco Spark-tjänsterna. Följ rumssystemets skärmanvisningar för att konfigurera den.

Hitta rumssystemen i din organisation

För att få en översikt över alla rumssystem i din organisation går du till sidan Devices (Enheter) i Cloud Collaboration Management-portalen.

Du kan filtrera enhetslistan för att visa:

 • Allt

 • Behöver aktivering

 • Har problem

 • Frånkopplad

 • Uppkopplad/online

Du kan också söka efter en enhet via dess namn, anpassade taggar eller annan information som är tillgänglig i panelen device details (enhetsuppgifter).

Ändra namn på rumssystem

 1. Välj enheten som du vill byta namn på från enhetslistan.

 2. Klicka på pennikonen bredvid enhetsnamnet i panelen som öppnas till höger.

 3. Skriv in det nya namnet i inmatningsfältet och spara ändringen.

Lägg till taggar för ett rumssystem

För att enklare kunna söka efter enheter kan du kan lägga till anpassade taggar.

 1. Enheten som du vill lägga till taggar för väljer du från enhetslistan.

 2. Klicka på knappen Add (Lägg till) i panelen som öppnas till höger.

 3. Skriv in taggarna individuellt i fältet Enter tags (Ange taggar).

 4. Tryck på Retur för att spara taggen.

Ta bort ett registrerat rumssystem

 1. Välj enheten som du vill ta bort från enhetslistan.

 2. Klicka på knappen Delete (Ta bort) i panelen som öppnas till höger.

 3. Bekräfta åtgärden i popup-fönstret.

Leta upp rumssysteminformation

För att hitta ytterligare information om ett rumssystem i din organisation, leta upp den i enhetslistan eller sök och välj rumssystemet. Beroende på enhetens tillstånd kan du se följande information på panelen som öppnas till höger.

Online-enheter:

 • Status

 • Programvaruversion

 • IP-adress

 • Serienummer

 • MAC-adressen

 • Potentiella problem

Enheter som måste aktiveras:

 • Status

 • Aktiveringskod

Offline-enheter:

 • Status

 • Aktiveringskod
Attachments

  Outcomes