Byte av reservdelar på rumssystem MX700 och MX800

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Ibland behöver du byta ut delar i ett rumssystem. Här kan du hitta länkar till guider som hjälper dig igenom processen. I dessa beskrivs hur man tar bort delen som behöver bytas ut. För att installera reservdelen följer du samma steg i omvänd ordning.

MX700

MX800 Single

MX800 Dual

Förutom dessa guider är installationsguiderna användbara när du byter ut delar. Du kan hitta dem här:
Attachments

    Outcomes