Administrere Cisco Spark romsystemer

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

På siden for Enheter i administrasjon av skybasert samarbeid finner du en oversikt over alle Cisco Spark romsystemer i organisasjonen din.

Fra denne siden kan du gjøre følgende:

 • Opprette nye aktiveringskoder.

 • Sjekke tilstanden for dine enheter.

 • Endre informasjon for enheter.

 • Deaktivere eksisterende enheter.

Merk: Når du registrerer et romsystem i Cisco Spark, blir API-en låst og du får ikke tilgang til det tilhørende webgrensesnittet. Alle innstillinger for romsystemet settes til standardverdier.

For informasjon om hvilke produkter som støttes på Spark, ta en titt på artikkelen om Støttede enheter.

Legg til et romsystem og opprett en aktiveringskode

Du trenger en aktiveringskode for å sette opp et romsystem.

 1. Logg inn på administrasjonen av Cisco skybasert samarbeid med ditt Cisco Spark administrator-brukernavn og passord.

 2. Gå til siden Enheter.

 3. Klikk på Legg til enhet.

 4. Skriv inn navn på enheten og klikk på Aktivere en ny enhet.

  For å unngå problemer med katalogen, sørg for at navnet på enheten ikke er det samme som et personlig brukernavn.

Du har nå mottatt en aktiveringskode for den nye enheten. Bruk aktiveringskoden for å registrere et romsystem til Cisco Spark-tjenestene. Følg instruksjonene på skjermen i romsystemet for å sette det opp.

Finn romsystemene i din organisasjon

For å få en oversikt over alle romsystemer i din organisasjon, gå til siden Enheter i portalen for skybasert samarbeid.

Du kan filtrere enhetslisten til å vise:

 • Alle

 • Trenger aktivering

 • Har problemer

 • Frakoblet

 • På Internett

Du kan også søke etter en enhet etter navn, egendefinerte beskrivelser, eller annen informasjon tilgjengelig i detaljpanelet for enheten.

Endre navn på romsystemet

 1. Velg enheten som du vil gi et nytt navn fra listen over enheter.

 2. Klikk på penn-ikonet ved siden av enhetsnavnet i panelet som åpnes på høyre side.

 3. Skriv inn det nye navnet i inntastingsfeltet og lagre endringen.

Legge til beskrivelser for et romsystem

Du kan legge til egendefinerte beskrivelser for hver enhet for å gjøre dem enklere å finne ved søk.

 1. Velg enheten som du vil legge til beskrivelser for fra listen over enheter.

 2. Klikk på knappen Legg til i panelet som åpnes på høyre side.

 3. Skriv inn beskrivelser individuelt i feltet Oppgi beskrivelser.

 4. Trykk på Retur for å lagre beskrivelsen.

Slette et registrert romsystem

 1. Velg enheten som du vil slette fra listen over enheter.

 2. Klikk på knappen Slett i panelet som åpnes på høyre side.

 3. Bekreft dette i pop-up vinduet.

Låse opp informasjon om romsystemet

For å finne mer informasjon om et romsystem i organisasjonen din, kan du finne den i listen over enheter eller søke etter den og velge den. Avhengig av tilstanden til enheten, kan du se følgende informasjon i panelet som åpnes på høyre side.

Påloggede enheter:

 • Status

 • Programvareversjon

 • IP-adresse

 • Serienummer

 • MAC-adresse

 • Potensielle problemer

Enheter som trenger aktivering:

 • Status

 • Aktiveringskode

Avloggede enheter:

 • Status

 • Aktiveringskode
Attachments

  Outcomes