Administrowanie systemami pokojów Cisco Spark

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Na stronie Urządzenia portalu Cisco Cloud Collaboration Management można znaleźć przegląd wszystkich systemów pokojów Cisco Spark w danej organizacji.

Z poziomu tej strony można:

 • Utworzyć nowe kody aktywacji.

 • Sprawdzić stan urządzeń.

 • Zmodyfikować informacje o urządzeniu.

 • Dezaktywować istniejące urządzenia.

Uwaga: Po zarejestrowaniu systemu pokojów w aplikacji Cisco Spark jego interfejs API jest blokowany i nie można uzyskać dostępu do jego interfejsu internetowego. Wszystkie ustawienia systemu pokojów przyjmują wartości domyślne.

Informacje na temat produktów obsługiwanych przez aplikację Spark można znaleźć w artykule Obsługiwane urządzenia.

Dodawanie systemu pokojów i tworzenie kodu aktywacyjnego

Kod aktywacyjny jest potrzebny do skonfigurowania systemu pokojów.

 1. Zaloguj się do portalu Cisco Cloud Collaboration Management przy użyciu nazwy użytkownika i hasła administratora organizacji Cisco Spark.

 2. Przejdź do strony Urządzenia.

 3. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie.

 4. Wprowadź nazwę urządzenia i kliknij przycisk Aktywuj nowe urządzenie.

  Aby uniknąć problemów związanych z katalogiem, upewnij się, że nazwa urządzenia jest inna niż nazwa użytkownika.

Zostanie wygenerowany kod aktywacyjny dla nowego urządzenia. Użyj tego kodu, aby zarejestrować system pokojów w usługach Cisco Spark. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu pokojów, aby go skonfigurować.

Wyszukiwanie systemów pokojów w organizacji

Aby uzyskać podgląd na wszystkie systemy pokojów w organizacji, przejdź do strony Urządzenia portalu Cloud Collaboration Management.

Listę urządzeń można filtrować, aby wyświetlić:

 • Wszystkie

 • Wymagające aktywacji

 • Z problemami

 • Offline

 • Online

Urządzenie można także wyszukać, podając jego nazwę, znaczniki niestandardowe lub dowolne informacje dostępne na panelu szczegółów dotyczących urządzenia.

Zmiana nazwy systemu pokojów

 1. Wybierz z listy urządzenie, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij ikonę pióra obok nazwy urządzenia na panelu, który otworzy się po prawej stronie.

 3. Wpisz nową nazwę w polu wprowadzania i zapisz zmianę.

Dodawanie znaczników do systemu pokojów

Dla każdego urządzenia można dodać znaczniki niestandardowe, które ułatwiają wyszukiwanie.

 1. Wybierz z listy urządzenie, dla którego chcesz dodać znaczniki.

 2. Kliknij przycisk Dodaj na panelu, który otworzy się po prawej stronie.

 3. W polu Enter tags (Wprowadź znaczniki) wpisz indywidualne znaczniki.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać znacznik.

Usuwanie zarejestrowanego systemu pokojów

 1. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń na panelu, który otworzy się po prawej stronie.

 3. Potwierdź działanie w oknie wyskakującym.

Wyszukiwanie informacji o systemie pokojów

Aby sprawdzić więcej informacji o systemie pokojów w danej organizacji, odszukaj go na liście urządzeń lub wyszukaj, a następnie zaznacz. W zależności od stanu urządzenia na panelu, który otwiera się po prawej stronie, dostępne są następujące informacje.

Urządzenia włączone:

 • Stan

 • Wersja oprogramowania

 • adres IP

 • Numer seryjny

 • adres MAC

 • Potencjalne problemy

Urządzenia, które wymagają aktywowania:

 • Stan

 • Kod aktywacyjny

Urządzenia wyłączone:

 • Stan

 • Kod aktywacyjny
Attachments

  Outcomes