Ring samtal via rumsenheter med fjärrkontroll

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 2957Show Document
  • View in full screen mode
 

Ring ett samtal från din katalog

      
1    Öppna Samtalsmenyn genom att välja Ring med fjärrkontrollens OK-knapp eller genom att trycka på den gröna knappen.
2    För att ange vem du vill ringa skriver du in kontaktens namn i fältet Sök eller ring. Du måste ange minst tre tecken för att se sökresultaten. När du går till fältet och trycker på OK öppnas ett skärmtangentbord.
3    Gå till kontakten och välj Ring.

Redigera en kontakt innan du ringer ett samtal

        
1    Öppna Samtalsmenyn genom att välja Ring med fjärrkontrollens OK-knapp eller genom att trycka på den gröna knappen.
2    Gå till numret och flytta markören till höger så att det gröna fältet Ring markeras.
3    Välj Mer (···).
4    För att redigera kontakten väljer du Redigera och ring.
5    När du har redigerat numret trycker du på knappen Ring för att ringa samtalet.

Ring ett samtal med ett nummer eller en videoadress

      
1    Öppna Samtalsmenyn genom att välja Ring med fjärrkontrollens OK-knapp eller genom att trycka på den gröna knappen.
2    Om du vill ringa någon som inte finns i din katalog eller någon vars nummer du känner till skriver du in numret i fältet Sök eller ring.
3    Välj Ring.
 

Attachments

    Outcomes