Aplikacja Cisco Spark automatycznie łączy się z urządzeniami systemu biurowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 6693Show Document
  • View in full screen mode

Gdy znajdziesz się w pomieszczeniu wyposażonym w urządzenie systemu biurowego Cisco Spark, aplikacja Cisco Spark zostanie z nim automatycznie sparowana. Po ustanowieniu połączenia można używać tej aplikacji do nawiązywania połączeń w urządzeniu systemu biurowego. Wyłączenie aplikacji lub opuszczenie pomieszczenia powoduje usunięcie sparowania aplikacji z urządzeniem systemu biurowego. Usunięcie sparowania zajmuje do dwóch minut. Przez ten czas awatar będzie nadal widoczny na ekranie urządzenia systemu biurowego.

Istnieją dwie metody sprawdzenia, czy aplikacja na urządzenia przenośne jest sparowana z urządzeniem systemu biurowego:

  • Urządzenie systemu biurowego jest wyświetlane na górze listy obszarów.

  • Na ekranie urządzenia systemu biurowego widoczny jest awatar aplikacji Cisco Spark.

Urządzenie przenośne wykrywa urządzenie systemu biurowego, nasłuchując sygnału ultradźwiękowego.

Aplikacja, a przez to łączenie się z urządzeniem systemu biurowego, działa na komputerach z systemem Windows i komputerach Mac, a także na większości urządzeń z systemami Android i iOS.

Uwaga:

  • Na urządzeniu przenośnym należy włączyć w aplikacji opcję Ultradźwiękowe zbliżeniowe. Opcja ta jest dostępna w menu Ustawienia.

  • Zezwól na nagrywanie na urządzeniu przenośnym.

  • Aby połączenie działało prawidłowo, w pokoju może być tylko jeden system biurowy, który używa sygnału ultradźwiękowego.

Powiązane artykuły:

Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączeń z urządzenia systemu biurowego za pomocą aplikacji, zapoznaj się z artykułem Nawiązywanie połączeń w.

Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć w artykule Pierwsze kroki z aplikacją Cisco Spark.
Attachments

    Outcomes