Nawiązywanie połączeń w urządzeniach systemu biurowego przy użyciu pilota

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 2959Show Document
  • View in full screen mode
 

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

      
1    Otwórz menu Połącz, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.
2    Aby wybrać osobę, z którą chcesz nawiązać połączenie, wpisz nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer. Aby zobaczyć wyniki wyszukiwania, musisz wpisać co najmniej trzy znaki. Po przejściu tego do pola i naciśnięciu przycisku OK wyświetlana jest klawiatura ekranowa.
3    Nawiguj do kontaktu i wybierz opcję Połącz.

Edycja kontaktu przed nawiązaniem połączenia

        
1    Otwórz menu Połącz, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.
2    Nawiguj do numeru i przesuń kursor w prawo, tak aby wybrać zielone pole Połącz.
3    Wybierz opcję Więcej (···).
4    Aby edytować kontakt, wybierz opcję Edytuj i połącz.
5    Po zakończeniu edytowania numeru naciśnij przycisk Połącz, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu numeru lub adresu wideo

      
1    Otwórz menu Połącz, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.
2    Jeśli chcesz nawiązać połączenie z osobą spoza książki telefonicznej lub osobą, której numer telefonu jest znany, wprowadź ten numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.
3    Wybierz polecenie Połącz.
 

Attachments

    Outcomes