Komunikaty o możliwości obsługi dotyczące urządzeń systemu biurowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5327Show Document
  • View in full screen mode

Komunikaty o możliwości obsługi znajdują się na stronie Informacje o systemie. Użyj pilota, aby na ekranie głównym przejść do ikony koła zębatego i wybrać opcję Informacje o systemie. Jeśli urządzenie systemu biurowego wykryło problem, w tym miejscu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  • Zablokowane porty sieciowe: Może to wpłynąć na jakość połączenia. Ten problem może być spowodowany blokowaniem multimediów przez zaporę sieciową na porcie UDP 33434.

  • Wysoka temperatura: Temperatura systemu jest zbyt wysoka. Może to wpłynąć na wydajność systemu. Spróbuj obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i osłonić system przed bezpośrednio padającymi promieniami słonecznymi.

  • Nie wykryto głównego wyświetlacza: Sprawdź, czy główne urządzenie wyświetlające jest włączone i podłączone do odpowiedniego wyjścia systemu wideo. Zapoznaj się z artykułem o monitorach, w którym opisano sposoby rozwiązania tego problemu. Dodatkowe informacje o tym problemie można znaleźć w artykule Brak obrazu na ekranie podłączonym do.

  • Wyłączono automatyczne aktualizacje: Oprogramowanie systemowe nie będzie automatycznie aktualizowane.
Attachments

    Outcomes