Nastavení kamery zařízení místnosti pomocí dálkového ovládání

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5231Show Document
  • View in full screen mode
  

 

 

Před zahájením hovoru můžete v poli vlastního zobrazení zkontrolovat svůj vzhled. Pomocí dálkového ovládání najeďte na výchozí obrazovce na ikonu kamery a podle potřeby upravte polohu kamery.

   


 
            
1Ikona připnutí: Nastavení neustálého zobrazení pole vlastního zobrazení
2Maximalizace a minimalizace pole vlastního zobrazení
3Ovládání přiblížení
4Ovládání posouvání a naklonění

     
1    Najeďte na ikonu kamery v pravém horním rohu výchozí obrazovky a vyberte ji stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání.
2    Kliknutím na ikonu kamery v nabídce Ovládání kamery otevřete ovládání přiblížení, posouvání a naklonění. Pomocí tohoto ovládání nastavte polohu kamery.
 


Attachments

    Outcomes