Erstatningsdeler i MX700 og MX800 romsystemer

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Iblant må du bytte ut deler av et romsystem. Her finner du lenker til veiledninger som veileder deg gjennom prosessen. I disse veiledningene finner du beskrivelser om hvordan du kan fjerne de delene som må erstattes. For å kunne installere erstatningsdelene, må du følge de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

MX700

MX800 Enkel

MX800 Dobbel

I tillegg til disse veiledningene er installasjonsveiledningene nyttige ved erstatning av deler. Du finner dem her:
Attachments

    Outcomes