Bildskärmsrekommendationer för SX10

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 18, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Slå av inställningen för automatiskt viloläge för att förhindra att bildskärmen går in i viloläge under ett samtal eller en presentation.

För att uppnå bästa möjliga synkronisering mellan ljud och video ska du kontrollera bildskärmsinställningarna:

  • Välj inställningen ”Game Mode” (Spelläge) eller ”PC Mode” (PC-läge) om bildskärmen har en sådan. Dessa inställningar bidrar till att reducera svarstid och fördröjning.

  • Stäng av alla ytterligare ljudbearbetningseffekter eftersom dessa kan medföra att ljud och video inte är synkroniserade.
Attachments

    Outcomes