Nawiązywanie połączeń w urządzeniu systemu biurowego przy użyciu aplikacji Cisco Spark

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 2986Show Document
  • View in full screen mode

Do nawiązywania połączeń w urządzeniu systemu biurowego Cisco Spark można używać aplikacji Cisco Spark, gdy urządzenie przenośne jest z nim sparowane.

Połączenia można nawiązywać z poziomu obszarów lub z poziomu karty Połącz.

W przypadku nawiązywania połączenia z poziomu obszaru wszyscy uczestnicy tego obszaru otrzymają powiadomienia na swoich urządzeniach. 
W trakcie połączenia każdy uczestnik pokoju może dołączyć, naciskając zielony przycisk Dołącz.

  • Obszary: Wybierz obszar z co najmniej jednym uczestnikiem i użyj ikony połączenia wideo, aby rozpocząć połączenie.

  • Karta Połączenia: Wybierz pozycję z listy ostatnich połączeń albo użyj ikony klawiatury do wybierania numerów i wyszukaj kontakt, albo wprowadź numer.

Aby dowiedzieć się więcej na temat połączeń i spotkań w aplikacji, zapoznaj się z artykułem Połączenia i spotkania w aplikacji Cisco Spark.
Attachments

    Outcomes