Udostępnianie zawartości z laptopa na urządzeniu systemu biurowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 3, 2017
Version 5231Show Document
 • View in full screen mode

Urządzenia systemu biurowego Cisco Spark można używać do udostępniania ekranu laptopa zdalnym uczestnikom w trakcie połączenia. Jeśli nie trwa połączenie, można używać urządzenia systemu biurowego do lokalnego udostępniania prezentacji w sali konferencyjnej. Gdy z urządzeniem systemu biurowego jest sparowana aplikacja Cisco Spark, udostępnianie może odbywać się bezprzewodowo. Zarówno aplikacje dla systemu Windows, jak i dla komputerów Mac mogą łączyć się z urządzeniem systemu biurowego, gdy użytkownik znajduje się w tym samym pokoju co urządzenie. Inna opcja to połączenie laptopa z urządzeniem biurowym za pomocą kabla HDMI lub VGA.

Aplikacja połączy się automatycznie lub przy użyciu parowania zbliżeniowego. Po sparowaniu urządzenie systemu biurowego jest wyświetlane nad listą pokojów w aplikacji na komputerze. Więcej informacji o parowaniu można znaleźć w artykule Aplikacja Cisco Spark automatycznie łączy się z urządzeniami systemu biurowego.

Funkcji Cisco Proximity nie można używać do udostępniania zawartości na urządzeniach systemu biurowego zarejestrowanych w usłudze Cisco Spark.

Udostępnianie bezprzewodowe

 1. Po sparowaniu aplikacji komputerowej z urządzeniem systemu biurowego kliknij ikonę udostępniania w prawym górnym rogu okna aplikacji,

 2. Zaznacz urządzenie, któremu chcesz udostępniać zawartość.

 3. Kliknięcie ikony spowoduje rozpoczęcie udostępniania. Gdy rozpocznie się udostępnianie, na ekranie urządzenia systemu biurowego zostanie wyświetlone powiadomienie. Jeśli ikona udostępniania jest szara, udostępnianie jest niemożliwe.

 4. Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie u góry ekranu laptopa.

Udostępnianie przy użyciu kabla

 1. Upewnij się, że laptop lub inne źródło prezentacji jest włączone i podłączone do portu HDMI lub VGA urządzenia systemu biurowego.

 2. Na ekranie głównym przejdź do przycisku Udostępnij i wybierz go.

 3. Przejdź do źródła, które chcesz udostępnić. Możesz zobaczyć podgląd zawartości, ale nie jest ona jeszcze udostępniana.

 4. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć udostępnianie.

 5. Zminimalizuj lub zmaksymalizuj udostępniany obraz, wybierając przycisk Minimalizuj/Maksymalizuj na ekranie.

 6. Aby zatrzymać udostępnianie, wybierz opcję Zatrzymaj udostępnianie.
Attachments

  Outcomes