Servicemeddelanden angående rumsenheter

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5325Show Document
  • View in full screen mode

Servicemeddelanden hittar du på sidan Systeminformation. Öppna startsidan, använd fjärrkontrollen och gå till kugghjulsikonen och välj sedan Systeminformation. Om rumsenheten har upptäckt ett problem kommer ett meddelande att visas här.

  • Blockerade nätverksportar: Detta kan påverka samtalskvaliteten. Detta problem kan orsakas av att en brandvägg blockerar media på UDP-port 33434.

  • Hög temperatur: Systemtemperaturen är för hög. Detta kan påverka systemets prestanda. Försök att sänka rumstemperaturen och blockera direkt solljus mot systemet.

  • Kunde inte hitta huvudskärmen: Kontrollera att huvudskärmen är påslagen och att den är ansluten till rätt bildskärmsutgång på videosystemet. Se artikeln om bildskärmar för tips om hur du kan åtgärda detta problem. Läs mer om detta problem i artikeln Ingen bild på en skärm som är ansluten till.

  • Automatiska uppdateringar är inaktiverade: Systemprogrammet kommer inte att uppdateras automatiskt.
Attachments

    Outcomes