Dostosowywanie ustawień kamery na urządzeniu systemu biurowego przy użyciu pilota

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5229Show Document
  • View in full screen mode
  

 

 

Przed nawiązaniem połączenia można sprawdzić widok własny, aby ocenić prawidłowość wyświetlanego obrazu. Na ekranie głównym wybierz przy użyciu pilota ikonę kamery, a następnie dostosuj pozycję kamery stosownie do potrzeb.

   


 
            
1Ikona pinezki: Widok własny zawsze widoczny
2Maksymalizowanie lub minimalizowanie widoku własnego
3Sterowanie powiększeniem
4Sterowanie położeniem poziomym i pionowym

     
1    Przejdź do ikony kamery w prawym górnym rogu ekranu głównego i wybierz ją przy użyciu przycisku OK na pilocie.
2    Kliknij ikonę kamery w menu Sterowanie kamerą, aby uzyskać dostęp do regulacji powiększenia oraz kółka sterowania położeniem poziomym i pionowym. Za pomocą tych elementów sterujących dostosuj pozycję kamery.
 


Attachments

    Outcomes