Ustawienia systemu biurowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 14, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Jeśli po wstępnej konfiguracji zajdzie potrzeba powrócenia do ustawień systemu biurowego Cisco Spark, można znaleźć je w sekcji Informacje o systemie.

Na ekranie głównym przejdź do ikony koła zębatego i wybierz kolejno opcje Informacje o systemie > Ustawienia.

 • Język: Wybór języka interfejsu użytkownika.

 • Strefa czasowa: Wybór lokalnej strefy czasowej.

 • Połączenie sieciowe: Zmiana ustawień protokołu IPv4, jeśli nie zostały one skonfigurowane automatycznie przez sieć.

 • Test mikrofonu: Sprawdzenie, czy mikrofon działa. Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, opcja ta może posłużyć do znalezienia najlepszego położenia mikrofonu.

 • Test dźwięku

 • Domyślne ustawienia kamery: Ustawienie domyślnej pozycji kamery dla przyszłych rozmów.

 • Prezentacja: Test działania prezentacji z komputera. Do tego testu wymagany jest dodatkowy kabel HDMI lub VGA.

 • Ustawienia wyświetlania: Dostosowanie ustawień wyświetlania i systemu w celu prawidłowej prezentacji grafiki i wideo.

 • Ustawienia fabryczne: Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu wideo, co spowoduje również anulowanie aktualnej rejestracji. Przywrócenia ustawień fabrycznych nie można cofnąć. Aby można było używać systemu biurowego po przywróceniu do ustawień fabrycznych, potrzebny jest nowy kod aktywacyjny.

 • Rejestrowanie rozszerzone: Pomaga zdiagnozować problemy sieciowe i problemy występujące podczas ustanawiania połączeń. W tym trybie w plikach dzienników zapisywanych jest więcej informacji. Rejestrowanie rozszerzone powoduje zwiększenie wykorzystania zasobów systemowych i może obniżyć wydajność systemu. Z funkcji rejestrowania rozszerzonego należy korzystać wyłącznie na potrzeby rozwiązywania problemów.

 • Dziennik rozwiązywania problemów: Wysyłanie dzienników rozwiązywania problemów z systemu.

Uwaga: Nie we wszystkich produktach są dostępne wszystkie wymienione ustawienia. W faktycznie używanym systemie niektóre z ustawień przedstawionych na tej liście mogą być niedostępne.
Attachments

  Outcomes