Justera kamerainställningarna på din rumsenhet med en fjärrkontroll

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5229Show Document
  • View in full screen mode
  

 

 

Innan du ringer ett samtal kanske du vill kontrollera din egen bild för att se hur du ser ut. Använd fjärrkontrollen för att gå till startsidans kameraikon och justera kameraläget efter behov.

   


 
            
1Nålikon: Egen bild är alltid synlig
2Maximera eller minimera egen bild
3Zoomkontroll
4Panorerings- och lutningskontroll

     
1    Gå till kameraikonen i det övre högra hörnet på startsidan och välj ikonen med fjärrkontrollens OK-knapp.
2    Klicka på kameraikonen i menyn Kamerakontroll för att komma åt zoomkontrollen och hjulet för panorering och lutning. Använd dessa för att justera kameraläget.
 


Attachments

    Outcomes