Uskutečnění hovorů na zařízení místnosti prostřednictvím dálkového ovládání

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 2956Show Document
  • View in full screen mode
 

Uskutečnění hovoru z vašeho adresáře

      
1    Otevřete nabídku Hovor pomocí volby Hovor stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání.
2    Jméno kontaktu, kterému chcete volat, napište do pole Hledat nebo volat. Výsledky se zobrazí po zadání alespoň tří znaků. Jakmile najedete na pole a stisknete tlačítko OK, otevře se softwarová klávesnice.
3    Najeďte na kontakt a vyberte možnost Volat.

Úprava kontaktu před uskutečněním hovoru

        
1    Otevřete nabídku Hovor pomocí volby Hovor stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání.
2    Najeďte na číslo a přesunutím kurzoru doprava vyberte zelené pole Volat.
3    Vyberte možnost Další (···).
4    Chcete-li kontakt upravit, vyberte možnost Upravit a volat.
5    Když dokončíte úpravu čísla, uskutečněte hovor stisknutím tlačítka Volat.

Uskutečnění hovoru pomocí čísla nebo adresy pro video

      
1    Otevřete nabídku Hovor pomocí volby Hovor stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání.
2    Chcete-li zavolat někomu mimo adresář nebo někomu, jehož číslo znáte, zadejte číslo do pole Hledat nebo volat.
3    Vyberte možnost Volat.
 

Attachments

    Outcomes