Justere kamerainnstillingene i romsystemet fra en berøringskontroller

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 5238Show Document
  • View in full screen mode
 

Kamerainnstillinger

 

 

Kamerainnstillingene lar deg kontrollere zoom, vertikal og horisontal innstilling av kameraet. I denne menyen kan du også definere og redigere forhåndsinnstillinger for kameraposisjoner. Trykk på kamera-ikonet i hjemskjermen for å åpne kamerainnstillinger.

I tillegg kan egenvisning (bildet som andre ser fra ditt system) slås på og av, og vises minimert eller maksimert. 
                  

1

Legge til, redigere og fjerne kameraets forhåndsinnstillinger. Alle lagrede forhåndsinnstillinger til kameraet er listet her.

2

Slå egenvisning på og av.

3

Kontroller for vertikal og horisontal dreiing og vipping.

4

Maksimere og minimere egenvisning.

5

Åpne kamerainnstillingene.

6

Zoom-kontroller.

 

Forhåndsinnstillinger for kamera

 

 

Romsystemet lar deg opprette forhåndsdefinerte zoom og kameraretninger. Du kan lage flere forhåndsinnstillinger for kameraet som kan brukes i ulike typer møter. Du kan for eksempel trenge en utzoomet forhåndsinnstilling for møter med flere deltakere og en innzoomet for mindre møter. Skift enkelt mellom ulike forhåndsinnstillinger ved å velge dem fra menyen for kamerainnstillinger.

    

Legge til forhåndsinnstillinger

 


        
Trinn 1    Trykk på Kamera-ikonet for å åpne menyen for kamerainnstillinger. Egenvisning aktiveres automatisk.
Trinn 2    Juster horisontale og vertikale dreiing og vipping, og zoom etter behov.
Trinn 3    Klikk på Legg til ny. Gi posisjonen et beskrivende navn.
Trinn 4    Trykk på Lagre for å gå ut av menyen og la endringene tre i kraft, eller trykk på Avbryt for å gå ut av menyen uten å lagre endringene.
Trinn 5    Trykk hvor som helst utenfor menyen for å lukke den.

Redigere forhåndsinnstillinger

 


         
Trinn 1    Trykk på Kamera-ikonet for å åpne menyen for kamerainnstillinger. Egenvisning aktiveres automatisk.
Trinn 2    Juster horisontale og vertikale dreiing og vipping, og zoom etter behov.
Trinn 3    Trykk på det lille pilhodet for forhåndsinnstillingen du ønsker å redigere.
Trinn 4    Trykk på Oppdater til nåværende posisjon for å la endringene dine tre i kraft.
Trinn 5    For å slette en eksisterende forhåndsinnstilling, trykk på Fjern.
Trinn 6    Trykk hvor som helst utenfor menyen for å lukke den.

Romsystemer med flere kameraer

 

 

Hvis du bruker et romsystem med mer enn ett kamera, kan du justere posisjonene deres slik du ville ha gjort med ett kamera. Velg hvilket kamera som du ønsker å justere fra nedtrekksmenyen under kontrollene for horisontale og vertikale dreiing, vipping og zoom.

For å lære mer om bruken av automatisk talesporing som er tilgjengelig i romsystemer med to kameraer, se artikkelen om talesporing.

    
 

Attachments

    Outcomes