Slå på eller av rumsenhetens talardetektion

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5273Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Talardetektering finns för MX700 och MX800 samt SX80 när den används tillsammans med kameran SpeakerTrack 60.

  

Ett kamerasystem med talardetektion består av två kameror som växelverkar med de inbyggda mikrofonerna. Systemet detekterar och visar personen som talar utan att du behöver använda kamerakontrollmenyn eller de förvalda kamerainställningarna för att zooma in och zooma ut.

  

De förvalda kamerapositionerna är fortfarande tillgängliga när talardetektion är aktiverat. Om du däremot trycker på en förvald kameraposition när talardetektion är aktiverat kommer en av kamerorna att reagera därefter och talardetektionen stängs av.

  

Talardetektion fungerar inte när mikrofonernas ljud är avstängt.

  

      
1    Välj Kamera i det övre högra hörnet.
2    Slå på eller av Talardetektion.
3    Tryck på valfri plats utanför menyn för att avsluta.
 


Attachments

    Outcomes