Nastavení kamery systému místnosti pomocí dotykového ovladače

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 7Show Document
  • View in full screen mode
 

Nastavení kamery

 

 

Nastavení kamery umožňuje ovládání přiblížení, posouvání a naklonění kamery. Dále můžete v této nabídce definovat a upravovat předvolby polohy kamery. Nabídku nastavení kamery otevřete klepnutím na ikonu kamery na výchozí obrazovce.

Kromě toho můžete zapínat a vypínat vlastní zobrazení (obraz, který vidí ostatní v systému) a minimalizovat jej či maximalizovat. 
                  

1

Přidání, úprava a odebrání předvoleb kamery. Zde jsou uvedeny veškeré uložené předvolby kamer.

2

Zapnutí a vypnutí vlastního zobrazení.

3

Ovládání posouvání a naklonění.

4

Maximalizace a minimalizace vlastního zobrazení.

5

Otevření nastavení kamery.

6

Ovládání přiblížení.

 

Předvolby kamery

 

 

V systému místnosti můžete vytvářet předem definované přiblížení a nasměrování kamery. Můžete vytvořit několik předvoleb kamery, které lze používat při různých příležitostech a schůzkách. Při schůzkách s několika účastníky můžete potřebovat například předvolbu s menším přiblížením a při menších schůzkách naopak s větším přiblížením. Volbou předvoleb v nabídce nastavení kamery je můžete snadno měnit.

    

Přidání předvolby

 


        
Krok 1    Klepnutím na ikonu kamery otevřete nabídku nastavení kamery. Automaticky se spustí vlastní zobrazení.
Krok 2    Podle potřeby nastavte naklonění, posouvání a přiblížení.
Krok 3    Klepněte na příkaz Přidat nové. Přidělte poloze popisný název.
Krok 4    Klepnutím na tlačítko Uložit použijete změny a zavřete nabídku, nebo klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete nabídku bez uložení změn.
Krok 5    Nabídku zavřete klepnutím kdekoli mimo ni.

Úprava předvoleb

 


         
Krok 1    Klepnutím na ikonu kamery otevřete nabídku nastavení kamery. Automaticky se spustí vlastní zobrazení.
Krok 2    Podle potřeby nastavte naklonění, posouvání a přiblížení.
Krok 3    Klepněte na malou šipku předvolby, kterou chcete upravit.
Krok 4    Klepnutím na položku Aktualizovat na aktuální polohu použijete změny.
Krok 5    Chcete-li odstranit stávající předvolbu, klepněte na položku Odebrat.
Krok 6    Nabídku zavřete klepnutím kdekoli mimo ni.

Systémy místností s několika kamerami

 

 

Používáte-li systém místnosti s více kamerami, můžete jejich polohu upravovat stejně jako v případě jedné kamery. V rozevírací nabídce pod ovládáním posouvání, naklonění a přiblížení vyberte kameru, jejíž polohu chcete upravit.

Další informace o používání funkce automatického sledování řečníka, která je k dispozici u dvou kamerových systémů místnosti, naleznete ve článku o sledování řečníka.

    
 

Attachments

    Outcomes