Ring samtal i rumssystem med pekkontroll

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 14, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Introduktion

För att ringa samtal från ditt rumssystem, öppnar du Samtalsmenyn från startsidan.

Du kan ringa någon från listorna Katalog, Favoriter eller Senaste, eller ange deras nummer i fältet Sök eller ring.

Obs! Du kan bara ringa en person eller ett mötesrum åt gången från ditt rumssystem.

 
         

1

Fältet Sök eller ring.
2Knappen Ring.
3Tryck på Mer för att lägga till kontakter i listan Favoriter eller för att redigera ett nummer innan du ringer ett samtal.

Ring ett samtal från din katalog


      
Steg 1    Tryck på knappen Ring på startsidan för att öppna Samtalsmenyn.
Steg 2    För att ange vem du vill ringa skriver du in kontaktens namn i fältet Sök eller ring. I större organisationer måste du ange minst tre tecken för att se sökresultaten. När du trycker och håller på fältet öppnas ett skärmtangentbord.
Steg 3    Gå till kontakten och tryck på Ring.

Redigera en kontakt innan du ringer ett samtal


        
Steg 1    Öppna Samtalsmenyn genom att trycka på knappen Ring på startsidan.
Steg 2    Gå till numret och flytta markören till höger så att det gröna fältet Ring markeras.
Steg 3    Välj Mer (···).
Steg 4    För att redigera kontakten väljer du Redigera och ring.
Steg 5    När du har redigerat numret trycker du på knappen Ring för att ringa samtalet.

Ring ett samtal med ett nummer eller en videoadress


      
Steg 1    Tryck på knappen Ring på startsidan för att öppna Samtalsmenyn.
Steg 2    Om du vill ringa någon som inte finns i din katalog eller någon vars nummer du känner till skriver du in numret i fältet Sök eller ring.
Steg 3    Tryck på Ring.

 

Attachments

    Outcomes