Komma igång med en Cisco Spark-rumsenhet

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 3, 2017
Version 6728Show Document
 • View in full screen mode

När du har monterat din Cisco Spark-rumsenhet enligt installationsanvisningarna är du redo att börja använda enheten.

Hittade du inte installationsguiden i lådan? Du hittar den här: Installera och konfigurera

Förstagångskonfigurering

När du har installerat Cisco Spark-rumsenheten följer du anvisningarna på skärmen. Allt du behöver vid den första konfigureringen är en aktiveringskod för att aktivera samtalsfunktionerna. Du kan erhålla aktiveringskoden från din lokala administratör.

Konfigureringsguiden går igenom följande steg:

 • Förvalda kamerainställningar: Ställ in kamerans standardläge inför framtida samtal.

 • Ljudkonfiguration: Ställ in standardvolym för ringsignaler och samtal.

 • Skärmkonfiguration: Justera skärm- och systeminställningar för korrekt återgivning av video och grafik för att kompensera för överskanning. Gäller endast SX-serien.

 • Tjänsteaktivering: Välj Cisco Spark och ange din aktiveringskod.

 • Tidszon: Välj din lokala tidszon.

Du kan gå tillbaka till dessa inställningar via menyn Inställningarrumsenheten. Du hittar ytterligare information i artikeln Inställningar.

Om du har problem med den första konfigurationen kan du läsa denna artikel för att få felsökningstips: Jag kan inte aktivera en rumsenhet i Cisco Spark. För att aktivera din rumsenhet i Cisco Spark måste den köra programversion CE8.2.0 eller senare. SX10N kan aktiveras när den kör CE8.1.0 eller senare.

Ring ditt första samtal

För att ringa samtal via din rumsenhet kan du använda din mobila enhet, pekkontrollen eller fjärrkontrollen. En fjärrkontroll medföljer SX10 och SX20, medan en Touch 10-kontroll medföljer Room Kit, SX80 och rumsenheterna i MX-serien. DX70 och DX80 styrs via en integrerad pekskärm.

Kamerainställningar

Innan du ringer ett samtal kanske du vill kontrollera din egen bild för att se hur du ser ut. Gå till kameraikonen på startsidan och justera kameraläget efter behov.

I rumssatsen är kameran fixerad, och den följer automatiskt personen som talar. Kameran letar upp den bästa vyn över rummet, baserat på hur många mötesdeltagare som finns i rummet. Du kan manuellt vinkla kameran för att justera den till önskad startpunkt.

Mer information finns i artiklarna om kamerainställningar via fjärrkontrollen och pekkontrollen.

Cisco Spark-appen ansluter automatiskt till rumsenheter

När du befinner dig i samma rum som en Cisco Spark-rumsenhet kommer din Cisco Spark-app automatiskt att sammanlänkas med den. När anslutningen har upprättats kan du använda appen för att ringa samtal via rumsenheten. När du stänger av appen eller lämnar rummet kopplas appen bort från rumsenheten. Frånkopplingen kan ta upp till två minuter, och under denna tid kan du fortfarande se din avatar på rumsenhetens skärm.

Du kan kontrollera om mobilappen är sammanlänkad med en rumsenhet på två olika sätt:

 • Rumsenheten visas överst i listan över utrymmen.

 • Du kan se avataren till Cisco Spark-appen på rumsenhetens skärm.

Din mobila enhet upptäcker rumsenheten genom att lyssna efter en ultraljudssignal.

Appen, och att ansluta till en rumsenhet, fungerar både i Windows och på Mac samt på de flesta Android- och iOS-enheter.

Obs!

 • På mobila enheter måste du aktivera Ultraljudsproximity i appen. Du hittar alternativet under Inställningar.

 • Tillåt inspelning på din mobila enhet.

 • För att anslutningen ska fungera får rummet bara ha en rumsenhet som använder ultraljud.

Relaterade artiklar:

Mer information om att ringa via rumsenheten med appen finns i artikeln Ring samtal via en rumsenhet med Cisco Spark-appen.

Mer information om appen finns i artikeln Komma igång med Cisco Spark-appen.

Ring med appen

När Cisco Spark-appen är sammanlänkad med din rumsenhet kan du använda appen för att ringa och ta emot samtal. Starta ett samtal genom att trycka på videosamtalsikonen i ett utrymme eller använd menyn Samtal för att hitta dina kontakter.

Det är enkelt att överföra samtal mellan din rumsenhet och en mobil enhet. Svep nedåt på samtalsskärmen för att överföra samtalet från din mobila enhet till en rumsenhet. Om du sveper uppåt överförs samtalet från rumsenheten tillbaka till din mobila enhet.

Mer information finns i artikeln Ring samtal via rumsenheter med appen.

Ring med pekkontrollen eller pekskärmen

För att ringa ett samtal trycker du på Ring på startsidan för att öppna samtalsmenyn. Du kan söka efter kontakter i din katalog eller använda videoadressen för att ringa ett samtal. Starta och avsluta samtal med knapparna Ring och Avsluta.

Mer information finns i artikeln Ring samtal med pekkontrollen.

Ring med fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera alla inställningar på skärmmenyn.

För att ringa samtal går du till menyn Ring eller trycker på fjärrkontrollens gröna knapp. Du kan söka efter kontakter i din katalog eller använda videoadressen för att ringa ett samtal. Starta och avsluta samtal genom att gå till och välja knapparna Ring och Avsluta på skärmen. Du kan även använda den röda och gröna knappen på fjärrkontrollen.

Mer information finns i artikeln Ring samtal med fjärrkontrollen.

Dela innehåll via din rumsenhet

Du kan använda rumsenheten för att dela innehåll, såväl lokalt i ditt mötesrum som i samtal med fjärrmötesdeltagare. Med en HDMI- eller VGA-kabel kan du ansluta din bärbara dator till rumsenheten. Du kan även trådlöst dela innehåll genom att använda din parkopplade Cisco Spark-skrivbordsapp för Windows eller Mac.

Mer information finns i artikeln Dela innehåll via rumsenheter.
Attachments

  Outcomes