Nawiązywanie połączeń w systemach biurowych przy użyciu kontrolera dotykowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 14, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Wstęp

Aby nawiązać połączenie przy użyciu systemu biurowego, otwórz menu Połącz na ekranie głównym.

Połączenie z daną osobą można nawiązać, wybierając kontakt z listy Książka, Ulubione lub Ostatnie bądź też wprowadzając numer tej osoby w polu Wyszukaj lub wybierz numer.

UWAGA: Z poziomu systemu biurowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

 
         

1

Pole Wyszukaj lub wybierz numer.
2Przycisk Połącz.
3Wybierz opcję „Więcej” (···), aby dodać kontakty do listy Ulubione lub zmodyfikować numer przed nawiązaniem połączenia.

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej


      
Krok 1    Dotknij przycisku Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu Połącz.
Krok 2    Aby wybrać osobę, z którą chcesz nawiązać połączenie, wpisz nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer. W przypadku większych organizacji, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania, musisz wpisać co najmniej trzy znaki. Po dotknięciu i naciśnięciu tego pola wyświetlana jest klawiatura ekranowa.
Krok 3    Nawiguj do kontaktu i dotknij opcji Połącz.

Edycja kontaktu przed nawiązaniem połączenia


        
Krok 1    Otwórz menu Połącz, dotykając przycisku Połącz na ekranie głównym.
Krok 2    Nawiguj do numeru i przesuń kursor w prawo, tak aby wybrać zielone pole Połącz.
Krok 3    Wybierz opcję Więcej (···).
Krok 4    Aby edytować kontakt, wybierz opcję Edytuj i połącz.
Krok 5    Po zakończeniu edytowania numeru dotknij przycisku Połącz, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu numeru lub adresu wideo


      
Krok 1    Dotknij przycisku Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu Połącz.
Krok 2    Jeśli chcesz nawiązać połączenie z osobą spoza książki telefonicznej lub osobą, której numer telefonu jest znany, wprowadź ten numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.
Krok 3    Dotknij opcji Call (Połącz).

 

Attachments

    Outcomes