Dostosowywanie ustawień kamery systemu biurowego przy użyciu kontrolera dotykowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode
 

Ustawienia kamery

 

 

Ustawienia kamery umożliwiają sterowanie powiększeniem kamery oraz jej położeniem w poziomie i w pionie. W tym menu można także zdefiniować i edytować wstępne ustawienia pozycji kamery. Aby otworzyć ustawienia kamery, na ekranie głównym dotknij ikony kamery.

Oprócz tego można tu włączać i wyłączać, a także minimalizować lub maksymalizować widok własny (obraz z Twojego systemu, który widzą inni). 
                  

1

Dodawanie, edytowanie i usuwanie wstępnych ustawień kamery. Tutaj wyświetlane są wszystkie wstępne zapisane ustawienia kamery.

2

Włączanie lub wyłączanie widoku własnego.

3

Sterowanie położeniem poziomym i pionowym.

4

Maksymalizowanie lub minimalizowanie widoku własnego.

5

Otwieranie ustawień kamery.

6

Sterowanie powiększeniem.

 

Wstępne ustawienia kamery

 

 

System biurowy umożliwia tworzenie wstępnie zdefiniowanych ustawień powiększenia i ustawienia kierunkowego kamery. Można utworzyć kilka ustawień wstępnych, z których będzie można potem korzystać podczas różnego rodzaju spotkań. Na przykład dla spotkań z kilkoma uczestnikami mogą być potrzebne ustawienia wstępne z pomniejszeniem, a dla mniejszych spotkań — z powiększeniem. Między różnymi ustawieniami wstępnymi można w prosty sposób przełączać przy użyciu menu ustawień kamery.

    

Dodawanie ustawień wstępnych

 


        
Krok 1    Dotknij ikony Kamera, aby otworzyć menu ustawień kamery. Widok własny jest aktywowany automatycznie.
Krok 2    Dostosuj położenie pionowe i poziome oraz powiększenie stosownie do potrzeb.
Krok 3    Dotknij opcji Dodaj nową. Podaj opisową nazwę pozycji.
Krok 4    Dotknij przycisku Zapisz, aby wyjść z menu i zapisać zmiany, lub przycisku Anuluj, aby zamknąć menu bez zachowywania zmian.
Krok 5    Dotknij dowolnego miejsca ekranu poza menu, aby zamknąć menu.

Edytowanie ustawień wstępnych

 


         
Krok 1    Dotknij ikony Kamera, aby otworzyć menu ustawień kamery. Widok własny jest aktywowany automatycznie.
Krok 2    Dostosuj położenie pionowe i poziome oraz powiększenie stosownie do potrzeb.
Krok 3    Dotknij małego grotu strzałki ustawienia wstępnego, które chcesz edytować.
Krok 4    Dotknij opcji Zmień na bieżące ustawienie, aby wprowadzić zmiany.
Krok 5    Aby usunąć istniejące ustawienie wstępne, dotknij przycisku Usuń.
Krok 6    Dotknij dowolnego miejsca ekranu poza menu, aby zamknąć menu.

Systemy biurowe z kilkoma kamerami

 

 

W przypadku korzystania z systemu biurowego wyposażonego w więcej niż jedną kamerę pozycje kamer można dostosowywać w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczej kamery. Z menu rozwijanego pod elementami sterowania położeniem poziomym, pionowym i powiększeniem wybierz kamerę, dla której chcesz zmienić te ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania funkcji automatycznego śledzenia prelegenta w systemach biurowych z dwoma kamerami, zapoznaj się z artykułem dotyczącym śledzenia prelegenta.

    
 

Attachments

    Outcomes