Justera kamerainställningarna i ditt rumssystem med hjälp av en pekkontroll

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode
 

Kamerainställningar

 

 

I kamerainställningarna kan du kontrollera kamerans zoom, panorering och lutning. I denna meny kan du även ange och ändra de förvalda kameralägena. För att öppna kamerainställningarna trycker du på kameraikonen på startsidan.

Dessutom kan du slå på/av din egen bild (bilden som andra ser från ditt system) eller välja att den ska visas minimerad eller maximerad. 
                  

1

Lägg till, redigera och ta bort förvalda kamerainställningar. Eventuella sparade förvalda kamerainställningar anges här.

2

Slå på och av egen bild.

3

Panorerings- och lutningskontroller.

4

Maximera eller minimera egen bild.

5

Öppna kamerainställningar.

6

Zoomkontroller.

 

Förvalda kamerainställningar

 

 

I ditt rumssystem kan du skapa förvalda zoominställningar och kamerariktningar. Du kan skapa flera olika förvalda kamerainställningar som kan användas under olika slags möten. Du kan exempelvis behöva en förvald inställning för att zooma ut under möten med flera mötesdeltagare och en för att zooma in under mindre möten. Du kan enkelt växla mellan olika förvalda inställningar genom att välja dem i menyn Kamerainställningar.

    

Lägg till förval

 


        
Steg 1    Tryck på ikonen Kamera för att öppna menyn Kamerainställningar. Den egna bilden aktiveras automatiskt.
Steg 2    Justera lutning, panorering och zoom efter behov.
Steg 3    Tryck på Lägg till ny. Ge läget ett beskrivande namn.
Steg 4    Tryck på Spara för att stänga menyn och verkställa ändringarna eller tryck på Avbryt om du vill stänga menyn utan att spara.
Steg 5    Tryck på valfri plats utanför menyn för att stänga den.

Redigera förval

 


         
Steg 1    Tryck på ikonen Kamera för att öppna menyn Kamerainställningar. Den egna bilden aktiveras automatiskt.
Steg 2    Justera lutning, panorering och zoom efter behov.
Steg 3    Tryck på det lilla pilhuvudet intill det förval som du vill redigera.
Steg 4    Tryck på Uppdatera till nuvarande läge för att verkställa ändringarna.
Steg 5    Tryck på Ta bort för att ta bort ett befintligt förval.
Steg 6    Tryck på valfri plats utanför menyn för att stänga den.

Rumssystem med flera kameror

 

 

Om du använder ett rumssystem med fler än en kamera kan du justera kamerornas position på samma sätt som du gör med en enskild kamera. Välj kameran som du vill justera i rullgardinsmenyn under kontrollerna för panorering, lutning och zoom.

För att få veta mer om hur du använder automatisk talardetektering i rumssystem med två kameror, kan du läsa artikeln om talardetektering.

    
 

Attachments

    Outcomes