Skärmfunktioner på rumsenheter

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5285Show Document
  • View in full screen mode

1

Öppna Inställningar för att aktivera/inaktivera funktionerna Stör ej och Viloläge eller för att visa systeminformation.

2

Öppna Kamera för att aktivera egen bild eller för att få åtkomst till kamerainställningarna.

3

Tryck på Ringa för att visa knappsatsen.

4

Tryck på Dela för att börja dela innehåll och hålla presentationer.
Attachments

    Outcomes