Fjärrkontrollfunktioner på rumsenheter

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5244Show Document
  • View in full screen mode

Rumsenheten aktiveras när du plockar upp fjärrkontrollen.

Huvudfunktioner:

  • Markör: Använd denna för att navigera på skärmen.

  • OK/retur: Öppnar det valda menyfältet.

  • Avbryt: Använd för att stänga en meny och ångra alla ändringar eller för att avsluta ett samtal. Detta tar dig direkt tillbaka till startsidan.

  • Tillbaka: Använd för att gå ett steg tillbaka.

Obs! Kom ihåg att sätta i batterierna. Skjut bakpanelen nedåt för att komma åt batterifacket.

1

Volymkontroll och reglage för att höja/sänka

2

Fältväljare och markörknappar

3

Gå tillbaka ett steg

4

Ring ett samtal och svara på ett inkommande samtal

5

Knappsats

6

OK/Retur

7

Ljud av/ljud på, mikrofon

8

Avvisa ett inkommande samtal/avsluta ett samtal/avbryt/tillbaka till startsidan (ej i samtal)
Attachments

    Outcomes