Funkcje ekranowe urządzenia systemu biurowego

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5284Show Document
  • View in full screen mode

1

Wybierz opcję Ustawienia, aby włączyć lub wyłączyć funkcje Nie przeszkadzać i Czuwanie lub wyświetlić informacje o systemie.

2

Wybierz opcję Kamera, aby włączyć widok własny lub uzyskać dostęp do ustawień kamery.

3

Wybierz opcję Połącz, aby wyświetlić klawiaturę do wybierania numerów.

4

Wybierz opcję Udostępnij, aby rozpocząć udostępnianie zawartości i prowadzić prezentacje.
Attachments

    Outcomes