Ändra rumsenhetens presentationslayout under ett samtal

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5275Show Document
 • View in full screen mode
  

Under presentationer kan du kan ändra skärmens layout. De tillgängliga layoutalternativen är:

 •  

  visar eller visar inte presentatören

    

 •  

  visar presentatören som en BiB (bild-i-bild)

    

 •  

  visar presentatören som en BuB (bild-utanför-bild)

    

   
1    Tryck på Layout för att öppna layoutalternativen.
2    Tryck på önskad layout för att välja den.
 


Attachments

  Outcomes