Egen bild på rumsenheter

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 6824Show Document
  • View in full screen mode

Din egen bild visar vad andra ser från din rumsenhet. Du kan använda den för att säkerställa att de andra deltagarna ser vad du vill att de ska se. Din egen bild visas som en BiB (bild-i-bild) och den kan flyttas runt på skärmen till sex förbestämda platser.

Ibland vill du kanske kunna se din egen bild under mötet. På så sätt kan du säkerställa att du förblir synlig på skärmen.

Det kan hända att din egen bild blockerar viktiga delar av skärmbilden. Därför vill du kanske flytta den till en annan plats på skärmen. Beroende på vilken typ av rumsenhet du använder kan detta göras via pekskärmen eller med fjärrkontrollen.

Med en pekskärm

När du har aktiverat din egen bild i kamerainställningarna visas en meny där du kan välja mellan sex förbestämda platser. Dra och släpp din egen bilds BiB eller indikatorn på platsen där du vill att din egen bild ska visas.

Med en fjärrkontroll

När du har aktiverat din egen bild i kamerainställningarna genom att välja nålikonen visas en layoutikon på din startsida. När du trycker på layoutikonen öppnas en meny där du kan välja mellan sex förbestämda platser. Dessa visar var på skärmen som din egen bild kommer att visas. Gå till en av dessa och klicka på OK.

Läs mer om kamerainställningar på rumsenheter i följande artiklar:
Attachments

    Outcomes