Funkce obrazovky zařízení místnosti

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 7, 2017
Version 5278Show Document
  • View in full screen mode

1

Pomocí nastavení aktivujte či deaktivujte funkce Nerušit a Pohotovost nebo zobrazte informace o systému.

2

Pomocí volby Kamera aktivujte funkci vlastního zobrazení nebo otevřete nastavení kamery.

3

Pomocí volby Hovor vyvolejte klávesnici telefonu.

4

Pomocí volby Sdílet spusťte sdílení obsahu a prezentaci.
Attachments

    Outcomes