Pierwsze kroki z urządzeniem systemu biurowego Cisco Spark

Document created by Cisco Localization Team on Jul 28, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 3, 2017
Version 6734Show Document
 • View in full screen mode

Po podłączeniu urządzenia systemu biurowego Cisco Spark zgodnie z instrukcjami instalacji można rozpocząć korzystanie z niego.

W opakowaniu nie było podręcznika instalacji? Można go znaleźć tutaj: Instalowanie i konfigurowanie

Konfiguracja początkowa

Po zainstalowaniu urządzenia systemu biurowego Cisco Spark należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Do konfiguracji początkowej potrzebny jest tylko kod aktywacyjny, który umożliwia włączenie funkcji nawiązywania połączeń. Kod aktywacyjny można uzyskać u lokalnego administratora.

Asystent konfiguracji przeprowadza użytkownika przez następujące czynności:

 • Wstępne ustawienia kamery: Ustawienie domyślnej pozycji kamery dla przyszłych rozmów.

 • Konfiguracja dźwięku: Ustawienie domyślnej głośności dzwonków i połączeń.

 • Konfiguracja wyświetlania: Dostosowanie ustawień wyświetlania i systemu w celu prawidłowej prezentacji grafiki i wideo oraz skompensowania niedopasowania wielkości obrazu. Dotyczy tylko serii SX.

 • Aktywacja usługi: Wybierz opcję Cisco Spark i wpisz otrzymany kod aktywacyjny.

 • Strefa czasowa: Wybór lokalnej strefy czasowej.

Do tych ustawień można powrócić, otwierając menu Ustawienia na urządzeniu systemu biurowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Ustawienia.

Jeśli podczas początkowej konfiguracji wystąpią trudności, wskazówki na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w następującym artykule: Nie można aktywować urządzenia systemu biurowego w aplikacji Cisco Spark. Do aktywacji urządzenia systemu biurowego w aplikacji Cisco Spark wymagana jest wersja oprogramowania CE8.2.0 lub nowsza. System SX10N można aktywować, posiadając wersję CE8.1.0 lub nowszą.

Nawiązywanie pierwszego połączenia

Do nawiązywania połączeń w urządzeniu systemu biurowego można użyć urządzenia przenośnego, kontrolera dotykowego lub pilota. Systemy biurowe SX10 i SX20 są dostarczane z pilotem, a zestaw Room Kit, systemy SX80 oraz urządzenia systemu biurowego z serii MX — z kontrolerem Touch 10. Systemami DX70 i DX80 można sterować przy użyciu zintegrowanego ekranu dotykowego.

Ustawienia kamery

Przed nawiązaniem połączenia można sprawdzić widok własny, aby ocenić prawidłowość wyświetlanego obrazu. Na ekranie głównym przejdź do ikony kamery, a następnie dostosuj pozycję kamery stosownie do potrzeb.

W zestawie Room Kit kamera ma stałą pozycję i automatycznie śledzi prelegenta. Kamera wybiera najlepszy widok pomieszczenia na podstawie liczby uczestników. Można jednak wyregulować ją ręcznie w celu ustawienia właściwej pozycji wyjściowej.

Więcej informacji można znaleźć w artykułach o ustawieniach kamer dotyczących zdalnego sterowania i kontrolera dotykowego.

Aplikacja Cisco Spark automatycznie łączy się z urządzeniami systemu biurowego

Gdy znajdziesz się w pomieszczeniu wyposażonym w urządzenie systemu biurowego Cisco Spark, aplikacja Cisco Spark zostanie z nim automatycznie sparowana. Po ustanowieniu połączenia można używać tej aplikacji do nawiązywania połączeń w urządzeniu systemu biurowego. Wyłączenie aplikacji lub opuszczenie pomieszczenia powoduje usunięcie sparowania aplikacji z urządzeniem systemu biurowego. Usunięcie sparowania zajmuje do dwóch minut. Przez ten czas awatar będzie nadal widoczny na ekranie urządzenia systemu biurowego.

Istnieją dwie metody sprawdzenia, czy aplikacja na urządzenia przenośne jest sparowana z urządzeniem systemu biurowego:

 • Urządzenie systemu biurowego jest wyświetlane na górze listy obszarów.

 • Na ekranie urządzenia systemu biurowego widoczny jest awatar aplikacji Cisco Spark.

Urządzenie przenośne wykrywa urządzenie systemu biurowego, nasłuchując sygnału ultradźwiękowego.

Aplikacja, a przez to łączenie się z urządzeniem systemu biurowego, działa na komputerach z systemem Windows i komputerach Mac, a także na większości urządzeń z systemami Android i iOS.

Uwaga:

 • Na urządzeniu przenośnym należy włączyć w aplikacji opcję Ultradźwiękowe zbliżeniowe. Opcja ta jest dostępna w menu Ustawienia.

 • Zezwól na nagrywanie na urządzeniu przenośnym.

 • Aby połączenie działało prawidłowo, w pokoju może być tylko jedno urządzenie systemu biurowego, które używa sygnału ultradźwiękowego.

Powiązane artykuły:

Więcej informacji o połączeniach z urządzenia systemu biurowego przy użyciu aplikacji Cisco Spark można znaleźć w artykule Nawiązywanie połączeń w urządzeniu systemu biurowego przy użyciu aplikacji Cisco Spark.

Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć w artykule Pierwsze kroki z aplikacją Cisco Spark.

Połączenie przy użyciu aplikacji

Po sparowaniu aplikacji Cisco Spark z urządzeniem systemu biurowego można jej użyć do nawiązywania i odbierania połączeń. Rozpocznij połączenie, dotykając ikony połączenia wideo w obszarze, lub użyj menu Połącz, aby odszukać kontakty.

Przekazywanie połączeń między urządzeniem systemu biurowego a urządzeniem przenośnym jest proste. Aby przekazać połączenie z urządzenia przenośnego do urządzenia systemu biurowego, wystarczy przesunąć palcem w dół na ekranie połączenia. Przesunięcie palcem w górę powoduje przekazanie połączenia z urządzenia systemu biurowego ponownie na urządzenie przenośne.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nawiązywanie połączeń w urządzeniach systemu biurowego przy użyciu aplikacji.

Połączenie przy użyciu kontrolera dotykowego lub ekranu dotykowego

Aby nawiązywać połączenia, dotknij przycisku Połącz na ekranie głównym, co spowoduje otwarcie menu połączenia. W celu nawiązania połączenia możesz odszukać kontakt w książce telefonicznej lub użyć adresu wideo. Do nawiązywania połączeń służy przycisk Połącz, natomiast do ich kończenia — przycisk Zakończ.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Nawiązywanie połączeń przy użyciu kontrolera dotykowego.

Połączenie przy użyciu pilota

Do sterowania wszystkimi ustawieniami menu ekranowego można używać pilota.

Aby nawiązać połączenie, przejdź do menu Połącz lub naciśnij zielony przycisk na pilocie. W celu nawiązania połączenia możesz odszukać kontakt w książce telefonicznej lub użyć adresu wideo. Do rozpoczynania połączeń służy widoczny na ekranie przycisk Połącz, natomiast do ich kończenia — przycisk Zakończ. Można także użyć czerwonego i zielonego przycisku na pilocie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Nawiązywanie połączeń przy użyciu pilota.

Udostępnianie zawartości na urządzeniu systemu biurowego

Przy użyciu urządzenia systemu biurowego można udostępniać zawartość zarówno lokalnie w sali konferencyjnej, jak również podczas połączeń z uczestnikami zdalnymi. Treści można udostępniać z laptopa na urządzeniu systemu biurowego za pomocą kabla HDMI lub VGA lub też bezprzewodowo, przy użyciu sparowanej aplikacji Cisco Spark dla komputerów z systemami Windows i Mac.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Udostępnianie zawartości na urządzeniach systemu biurowego.
Attachments

  Outcomes