Softwareopgraderinger på lokaleenheder

Document created by Cisco Localization Team on Aug 2, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Mar 24, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Når en ny softwareversion er tilgængelig for din lokaleenhed, vises en softwareopdateringsmeddelelse på din skærm.

Vi anbefaler, at du opgraderer systemet, hvis en softwareopdateringsmeddelelse vises under den indledende opsætning.

Når softwareopdateringsmeddelelsen vises, kan du:

  • Installere den nye software ved at vælge Opgrader nu.

  • 
Udsæt installationen med 6 timer ved at vælge Udsæt.

  • 
Vent på, at installationen starter automatisk inden for 1 minut.
Attachments

    Outcomes