Juster kameraindstillingerne på din lokaleenhed med en fjernbetjening

Document created by Cisco Localization Team on Aug 2, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Mar 24, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
  

 

 

Før du ringer op, kan det være en god ide at kontrollere din selvvisning for at se, hvordan du ser ud. Brug fjernbetjeningen til at navigere til kameraikonet på startskærmen, og indstil kamerapositionen efter behov.

   


 
            
1Pin-ikon: Gør altid selvvisning synlig
2Maksimer eller minimer selvvisning
3Zoom-kontrol
4Panorerings- og hældningskontrol

     
1    Naviger til kameraikonet i det øverste højre hjørne af startskærmen, og vælg det med OK-knappen på med fjernbetjeningen.
2    Klik på kameraikonet i menuen Kamerakontrol for at få adgang til zoomkontrollen og panorerings- og hældningshjulet. Brug disse til at indstille kamerapositionen.
 


Attachments

    Outcomes