Juster kameraindstillingerne på dit lokalesystem fra en touch-controller

Document created by Cisco Localization Team on Aug 2, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 8, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

Kameraindstillinger

 

 

Kameraindstillinger tillader dig at kontrollere zoom, panorering og hældning af kameraet. I denne menu kan du også definere og redigere forudindstillinger for kameraposition. Tryk på kameraikonet på startskærmen for at åbne kameraindstillingerne.

Yderligere kan selvvisning (billeder som andre ser fra dit system) slås til og fra og kan vises minimeret eller maksimeret. 
                  

1

Tilføj, rediger og fjern faste kameraindstillinger. Enhver gemt kamera forudindstilling er opført her.

2

Slå selvvisning til og fra.

3

Panorerings- og hældningskontroller.

4

Maksimer og minimer selvvisning.

5

Åbn kameraindstillinger.

6

Zoom-kontroller.

 

Kameraforudindstillinger

 

 

Dit lokalesystem tillader dig at oprette prædefineret zoom og kameraretning. Du kan oprette flere faste indstillinger for kameraet, som kan bruges i forskellige typer møder. Du kan for eksempel have brug for faste indstillinger som f.eks. en til udzoomning ved møder med flere deltagere og en til indzoomning ved færre deltagere. Skift let mellem forskellige forudindstillinger ved at vælge dem fra menuen kameraindstillinger.

    

Tilføj forudindstillinger

 


        
Trin 1    Tryk på ikonet Kamera for at åbne menuen kameraindstillinger. Selvvisning aktiveres automatisk.
Trin 2    Indstil hældning, panorering og zoom som nødvendigt.
Trin 3    Tryk på Tilføj ny. Giv positionen en beskrivende navn.
Trin 4    Tryk på Gem for at forlade menuen og aktivere ændringerne, eller tryk på Annuller for at forlade menuen og ophæve alle ændringer.
Trin 5    Tryk hvor som helst uden for menuen for at lukke den.

Rediger forudindstillinger

 


         
Trin 1    Tryk på ikonet Kamera for at åbne menuen kameraindstillinger. Selvvisning aktiveres automatisk.
Trin 2    Indstil hældning, panorering og zoom som nødvendigt.
Trin 3    Tryk på det lille pilehoved for den faste indstilling, du vil redigere.
Trin 4    Tryk på Opdater til aktuel position for at aktivere dine ændringer.
Trin 5    Tryk på Fjern for at slette en eksisterende fast indstilling.
Trin 6    Tryk hvor som helst uden for menuen for at lukke den.

Lokalesystemer med flere kameraer

 

 

Hvis du bruger et lokalesystem med mere end et kamera, kan du indstille deres positioner, som du ville på et enkelt kamera. Vælg, hvilket kamera du vil justere fra rullemenuen under panorerings-, hældnings- og zoomkontrollerne.

Se artiklen om talersporing for at få mere at vide om brug af automatisk talersporing, der er tilgængelig på to kameralokalesystemer.

    
 

Attachments

    Outcomes