เริ่มต้นการแชทแบบกลุ่มบน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
  

 

เริ่มต้นการแชทเป็นกลุ่มได้ง่าย ๆ กับผู้ติดต่อสองคนขึ้นไป

  


        
ขั้นตอนที่ 1    เลือกผู้เข้าร่วมที่ร้องขอทั้งหมดจากแท็บContacts (ผู้ติดต่อ) คุณสามารถใช้ปุ่ม CTRL ได้ในขณะที่คุณทำการเลือกผู้เข้าร่วมหลาย ๆ คน
ขั้นตอนที่ 2    จากเมนูคลิกขวา ให้เลือกStart a group chat (เริ่มต้นการแชทแบบกลุ่ม)
ขั้นตอนที่ 3    เพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมในฟิลด์People (บุคคล)
ขั้นตอนที่ 4    ป้อนชื่อเรื่องสำหรับการแชทเป็นกลุ่มของคุณ
ขั้นตอนที่ 5    เลือกStart (เริ่มต้น)

 


Attachments

    Outcomes