Hubbfönster i Cisco Jabber för Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

OBS!


Det här dokumentet kan innehålla funktioner eller kontroller som inte är tillgängliga i den version av Cisco Jabber för Windows som du använder.


1 Statusmeddelande

6. Senaste samtalen

2 Meny

7. Röstmeddelanden

3 Sök- eller samtalsrad

8. Möten

4 Kontakter

9. Egna grupper

5 Chattar

10. Telefonkontroller
Attachments

    Outcomes